Log in

Voor het zomerreces stelden twee Kamerleden van de VVD Kamervragen over het krantenbericht: ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat.’ Minister van VWS, Ernst Kuipers heeft de vragen inmiddels beantwoord. VWS benaderde het bureau van de NVLF bij het beantwoorden van de vragen. Lees alle vragen en antwoorden op onze site.

Antwoorden op Kamervragen van de leden Tielen en Paul (beiden VVD) over het bericht ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat’ (2023Z13478 ingezonden 7 juli 2023).

1. Bent u bekend met het artikel ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat’?

Antwoord vraag 1:

Ja.