Lees verder
De ambities van de NVLF voor de ontwikkeling van beroepsgroep en vakgebied in de periode tot 2027 komen op tafel in de gesprekken met zorgverzekeraars.

Eind mei heeft de NVLF de vijf ambities gepubliceerd die de vereniging in 2027 gerealiseerd wil zien. Voor de realisatie wordt enkele jaren uitgetrokken omdat dit in de dagelijkse praktijk van het werk van de logopedist niet in één keer is geregeld.

De NVLF zal de ambities aan de orde stellen in de komende gesprekken met de individuele zorgverzekeraars De gesprekken verlopen positief, de zorgverzekeraars kunnen zich goed vinden in de ambities die de NVLF heeft opgesteld. Echter wordt er nauwelijks of geen vooruitgang geboekt over de toezeggingen van verzekeraars vanuit de bestuurlijke afspraken. Over het tarief doen ze (nog) geen toezeggingen, ze laten weten eerst het effect van de werkagenda te willen zien.

Niet realistisch

Zorgverzekeraars geven aan te kijken naar de periode 2020-2022. Van zorgverleners wordt verwacht dat ze doelmatiger werken als voorwaarde voor aanpassing van de tarieven. Dat is niet realistisch, vindt de NVLF. Verzekeraars zouden er goed aan doen oog te hebben voor de grote inzet van de beroepsgroep die blijkt uit de ambities. Het is niet volgens de intenties van de bestuurlijke afspraken dat verzekeraars achterover kunnen leunen en wachten tot beroepsgroepen de gewenste verbeteringen volledig hebben gerealiseerd. Kern van de afspraken was namelijk een gemeenschappelijke inspanning van alle betrokken partijen: beroepsgroepen, verzekeraars en overheid. De kosten gaan voor de baten uit. Doelmatiger werken vraagt om een inzet van logopedisten, die ook gewaardeerd en/of gefinancierd  moet worden. Daar gaan de zorgverzekeraars op termijn de effecten van merken.

We houden jullie op de hoogte via de website en nieuwsbrief.

Klik hier voor het dossier Ambities 2021-2027.