Log in
De ambities van de NVLF voor de ontwikkeling van beroepsgroep en vakgebied in de periode tot 2027 komen op tafel in de gesprekken met zorgverzekeraars.

Eind mei heeft de NVLF de vijf ambities gepubliceerd die de vereniging in 2027 gerealiseerd wil zien. Voor de realisatie wordt enkele jaren uitgetrokken omdat dit in de dagelijkse praktijk van het werk van de logopedist niet in één keer is geregeld.

De NVLF zal de ambities aan de orde stellen in de komende gesprekken met de individuele zorgverzekeraars De gesprekken verlopen positief, de zorgverzekeraars kunnen zich goed vinden in de ambities die de NVLF heeft opgesteld. Echter wordt er nauwelijks of geen vooruitgang geboekt over de toezeggingen van verzekeraars vanuit de bestuurlijke afspraken. Over het tarief doen ze (nog) geen toezeggingen, ze laten weten eerst het effect van de werkagenda te willen zien.

Niet realistisch

Zorgverzekeraars geven aan te kijken naar de periode 2020