Log in
Hoe zien het vak logopedie en het beroep van de logopedist er over 10 jaar uit? En over 20 of 30 jaar? Ook al kunnen we niet in de toekomst kijken, het is wel nodig erbij stil te staan. Dat verwachten leden en anderen van een beroepsvereniging.

De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Als we naar deze ontwikkelingen kijken, zien we dat logopedie en de logopedist de komende jaren met het volgende te maken gaan krijgen:

  • Evidence based handelen wordt nog meer de regel, zowel vanuit zorgperspectief als vanuit de financiering.
  • Er komt steeds meer aandacht voor de positie van de patiënt binnen het zorgproces; ‘samen beslissen’.
  • eHealth wordt een vast onderdeel van behandelprocessen. Hieronder vallen niet alleen digitale toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van elektronische patiëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling en digitale hulpmiddelen, zoals robotica en Virtual Reality (VR).
  • Er is een groeiende vraag maar logopedie op afstand, zo mogelijk in combinatie met behandeling en begeleiding op locatie.
  • De wachtlijsten lopen op door een groei van logopedische hulpvragen en een toenemend tekort aan logopedisten.
  • Politiek en zorgverzekeraars zetten in op samenwerking in de regio’s om