Log in
Op 18 september is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Dat is goed nieuws voor de 170.000 werknemers in deze sector, waaronder een kleine 400 leden van de NVLF. De belangrijkste resultaten:
Redactie
  • De nieuwe cao gaat in met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en loopt tot 1 oktober 2021;
  • De werknemers krijgen in 2020 een loonsverhoging van 3,4% en in 2021 van 3,15%;
  • Vanaf 1 december wordt de eindejaaruitkering verhoogd met 1,28% waarmee het een 13e maand wordt;
  • Gedurende de looptijd van de cao volgen meerdere eenmalige uitkeringen van ruim 4%;
  • De kosten voor herregistratie in kwaliteitsregisters van een van de partners van GBZ (de NVLF) worden vergoed als de werkgever kwaliteitsregistratie verwacht (bijvoorbeeld op basis van de functiebeschrijving). Ook wordt in de cao opgenomen dat organisaties in het scholingsplan ruimte moten reserveren voor scholing die voortvloeit uit de (kwaliteits)registraties.

Dit onderhandelaarsakkoord is pas een nieuwe cao op het moment dat de leden van zowel de werknemers- als de werkgeversverenigingen ermee hebben ingestemd. De leden van de NVLF ontvangen binnenkort een bericht over de gemaakte afspraken waarbij ook wordt gevraagd of zij wel of niet instemmen met de