Log in

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden FvOv, AOb/FNV, CNV Connectief en AVS zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 4,75% per 1 juli 2022 (net als in de cao-VO) en krijgen werknemers in het PO komende maand eenmalig 500 euro overgemaakt, naar rato van de werktijdfactor.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof en is er een invulling gegeven aan de professionaliseringmiddelen voor leraren die al werden vastgelegd in het Onderwijsakkoord van afgelopen voorjaar.

De cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. 

NVLF-leden, werkzaam in het PO, kunnen laten weten of ze het eens zijn met dit akkoord en of er over kan worden gegaan tot het definitief tekenen van dit akkoord. Meer