Lees verder
Sinds 1 januari 2017 zijn de administratieve lasten verminderd doordat de herhaalverwijzing is komen te vervallen bij een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. In de schrapsessies is echter geconstateerd dat de verplichte rapportage nog veel werk oplevert.
Redactie

Bij een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden stuurt de paramedicus wel een tussentijdse rapportage aan de verwijzer of behandelend arts, maar deze hoeft geen herhaalverwijzing meer op te stellen. Tijdens de schrapsessies is geconstateerd dat, gezien de eisen die zorgverzekeraars stellen aan verwijzingen, deze door een arts vaak onbedoeld onvolledig wordt ingevuld. Dit brengt administratieve lasten mee voor paramedici.

Over de verwijzing

De werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten van ‘Het Roer Gaat Om’ (met daarin InEen, LHV, VPH, ZN, NZa en VWS) heeft daarom, in goed overleg met de paramedische beroepsgroepen, de artsen helder gecommuniceerd welke gegevens de verwijzing dient te bevatten en voor welke specifieke aandoeningen een extra vermelding wordt gevraagd op de verwijzing.

De eerste verwijzing dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Gegevens patiënt: naam, BSN-nummer, geboortedatum
  • Gegevens arts: naam en handtekening arts, AGB-code arts
  • Verwijsgegevens: medische diagnose en/of hulpvraag, datum verwijzing
  • Overige gegevens: soort zorg (zorgsoort of specialisatie)

De gevraagde gegevens van de patiënt en huisarts worden in de verwijsbrief automatisch door het huisartseninformatiesysteem (HIS) gegenereerd. Voor fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie wordt er door zorgverzekeraars voor een aantal specifieke aandoeningen een extra vermelding gevraagd op de verwijzing. Dit geldt niet voor de logopedie. De NVLF is blij met deze ontwikkeling en hoopt dat de artsen vanaf nu de verwijzing beter gaan invullen.

Meer informatie over de schrap- en verbetersessies