Log in
Kinderen met taalontwikkelingsstoornis (TOS) worden de laatste jaren beter gesignaleerd. Zo kunnen ze sneller zorg ontvangen op de voor hen best passende plek. Maar over hoeveel kinderen in zorg gaat het nu eigenlijk?
Redactie

NVLF, FENAC en SIAC hebben samen geprobeerd deze vraag te beantwoorden en zo meer inzage te geven in de ketenzorg aan kinderen met taalspraakproblematiek en TOS. In deze factsheet hebben we de aantallen in kaart gebracht van de kinderen, die zorg ontvangen binnen eerstelijns logopedie, diagnostiek bij audiologische centra afnemen en behandeling voor mensen met zintuiglijke beperkingen ontvangen (ZG-behandeling).

Sinds 2015 is de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zintuiglijk gehandicapten zijn cliënten met een visuele en/of auditief communicatieve handicap of een ernstig spraak-/taalprobleem.

Het eerste jaar van de overheveling 2015 is in beeld gebracht. Cijfers liegen niet. Ondanks dat deze cijfers niet overeenkomen met signalen die de NVLF van leden ontvangt. Dat is ook de reden dat we 2017 ook weer in kaart willen brengen om zo mogelijke wijzigingen kunnen monitoren.