Log in

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het addendum Voeding na de geboorte, van de in 2021 gepubliceerde modules voor de richtlijn Schisis. Vanuit de NVLF heeft Mw. E. Kerkhofs meegewerkt aan het addendum. Het addendum, Voeding na de geboorte, is na autorisatie gepubliceerd op de Richtlijnendatabase.