Log in
Veel leden hebben met verbazing gereageerd op het addendum van Caresq. In het addendum geeft Caresq aan dat zij de afspraken omtrent digitale zorg verlengen tot en met 31 december 2020. Ook de telefonische zitting blijft Caresq vergoeden, alleen tegen een verlaagd tarief.

Caresq blijft de zogenaamde ‘çorona-prestaties’ vergoeden. De prestaties screening, anamnese en onderzoek, preverbale logopedie en de Hanen-ouder programma’s mogen via telelogopedie gegeven blijven worden.

De zorgverzekeraars hebben gezamenlijk besloten om de ‘çorona-prestaties’ te blijven vergoeden  zodat paramedische zorg digitaal gegeven kan blijven worden.  Het vaststellen van de bijbehorende tarieven gebeurt door de verschillende zorgverzekeraars zelf.

Reactie NVLF

De NVLF is blij dat de verschillende prestaties via digitale zorg tot het eind van jaar mogelijk blijft. Wel vinden wij het spijtig dat het tarief van de telefonische zitting naar beneden is bijgesteld. Ondanks dat deze prestatie landelijk weinig wordt gebruikt. De meeste logopedisten kiezen voor de telelogopedie. Maar voor een individuele patiënt die geen gebruik kan maken van telelogopedie kan het een nuttige behandelwijze zijn. De NVLF heeft Caresq dan ook gevraagd om dit besluit in heroverweging te nemen.