Log in
Na zorgvuldige afweging heeft de NVLF besloten geen actieve bijdrage te leveren aan de door onderwijsbond AOb en FNV Onderwijs en onderzoek aangekondigde actieweek en staking in het onderwijs. Reden: de belangen van de logopedisten in het onderwijs maken nauwelijks deel uit van de actiedoelen.
Redactie

De AOb (FNV onderwijsbond) en FNV Onderwijs en onderzoek organiseren in de week van 11 maart acties in het onderwijsveld. Op 15 maart is een stakingsdag aangekondigd. Door acties te voeren vlak voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, hopen de twee bonden de aandacht van de politiek te krijgen. Deze acties zijn volgens de organisatoren gericht op het hele onderwijsveld. In de praktijk beperkt dat zich vooral tot de belangen van onderwijsgevenden. Namens de leden heeft de NVLF zich afgelopen maanden juist ingezet om de financiële situatie van niet-onderwijsgevenden in het onderwijs te verbeteren.

CNV onderwijs heeft aangekondigd niet mee te willen doen aan deze actieweek. FvOv, de onderwijsbond waar de NVLF deel van uitmaakt, heeft nog geen standpunt ingenomen. Het standpunt is afhankelijk van de enquête die onder de leden van de aangesloten verenigingen is uitgezet waarin de actiebereidheid wordt gepeild.

De NVLF heeft besloten om aan het bestuur van FvOv te laten weten dat er geen steun