Lees verder
Na zorgvuldige afweging heeft de NVLF besloten geen actieve bijdrage te leveren aan de door onderwijsbond AOb en FNV Onderwijs en onderzoek aangekondigde actieweek en staking in het onderwijs. Reden: de belangen van de logopedisten in het onderwijs maken nauwelijks deel uit van de actiedoelen.
Redactie

De AOb (FNV onderwijsbond) en FNV Onderwijs en onderzoek organiseren in de week van 11 maart acties in het onderwijsveld. Op 15 maart is een stakingsdag aangekondigd. Door acties te voeren vlak voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, hopen de twee bonden de aandacht van de politiek te krijgen. Deze acties zijn volgens de organisatoren gericht op het hele onderwijsveld. In de praktijk beperkt dat zich vooral tot de belangen van onderwijsgevenden. Namens de leden heeft de NVLF zich afgelopen maanden juist ingezet om de financiële situatie van niet-onderwijsgevenden in het onderwijs te verbeteren.

CNV onderwijs heeft aangekondigd niet mee te willen doen aan deze actieweek. FvOv, de onderwijsbond waar de NVLF deel van uitmaakt, heeft nog geen standpunt ingenomen. Het standpunt is afhankelijk van de enquête die onder de leden van de aangesloten verenigingen is uitgezet waarin de actiebereidheid wordt gepeild.

De NVLF heeft besloten om aan het bestuur van FvOv te laten weten dat er geen steun is voor het meedoen aan de aangekondigde acties in het onderwijs. Daarom wordt ook niet meegewerkt aan de enquête, is besloten na een breed intern overleg. Daarbij waren onder andere aanwezig NVLF-voorzitter Michel Dutrée en het lobbybureau dat de NVLF adviseert. Belangrijkste afweging: het middel actievoeren is alleen opportuun als de belangen van de beroepsgroep ermee worden gediend. Dat is nu niet aan de orde.

Vanzelfsprekend kan iedereen zelf besluiten om uit het oogpunt van solidariteit met de onderwijscollega’s deel te nemen aan een van de aangekondigde acties. Voor de volledigheid melden wij wel dat schoolbesturen het recht hebben om salaris in te houden voor de uren die niet worden gewerkt. Het gemiste loon wordt niet door FvOv of de NVLF vergoed. Anders dan de AOb beschikken wij niet over een zogenaamde stakingskas om gemist inkomen (deels) te compenseren. Ook voor mogelijke reiskosten kunnen wij geen vergoeding bieden.