Log in

De versoepelingen van de coronamaatregelen per 25 september 2021 hebben gevolgen voor kwetsbare groepen. Het ministerie van VWS heeft in het kort de meest relevante informatie voor kwetsbare groepen en de aanvullende ondersteuning die er beschikbaar is, op een rijtje gezet. Op verzoek van VWS delen we onderstaande informatie met jullie.

Nieuwe afbakening van kwetsbare groepen

Er zijn op basis van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken twee hoofdgroepen te definiëren met groter risico op ernstig verloop van de ziekte COVID-19. De definitie van kwetsbaarheid is aanzienlijk versmald ten opzichte van de groepen die voorheen als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste groepen zijn door vaccinatie inmiddels beschermd en lopen geen verhoogd risico meer op ernstig verloop van COVID-19. De twee groepen met blijvend verhoogde kwetsbaarheid, zijn: