Log in
Naar aanleiding van het Coronavirus heeft FBZ, de vakbond die mede namens de NVLF onderhandelt over verschillende cao’s in de zorg, samen met de overige zorgvakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aanvullende afspraken gemaakt over min-uren, persoonlijke beschermingsmiddelen en verlof.

De juiste beschermingsmiddelen
De zorgvakbonden en de NVZ konden niet tot een eenduidig beleid komen als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de NVZ gelden onverkort de richtlijnen van het RIVM. De ziekenhuiswerkgevers erkennen dat de angst onder het zorgpersoneel groot is en dat aanvullende afspraken wel op zijn plaats kunnen zijn. Aanvullende praktische afspraken in overleg met het personeel moeten op ziekenhuisniveau mogelijk zijn.

De zorg over voldoende beschermingsmiddelen is wel nog een punt van aandacht bij de revalidatiecentra. Zeker omdat in revalidatie-instellingen de komende tijd veel patiënten worden verwacht. De doorloop vanuit de IC’s naar de revalidatie-instellingen gaat leiden tot een grote inzet van deze medewerkers.

Geen min-uren
De NVZ heeft toegezegd dat afspraken met medewerkers, zoals het gemiddelde aantal uren werken per week/maand, volledig worden nagekomen. Dat betekent betaling van het volledige loon en geen opbouw van min-uren die in een later stadium weer moeten worden ingehaald.

Dit kan door