Log in

eHerkenning is een veilige manier waarmee ondernemers kunnen inloggen bij organisaties (vergelijkbaar met DigiD waarmee je bijvoorbeeld privé bij de Belastingdienst inlogt).

Voor het verkrijgen van vergunningen, subsidies of verzekeringen of contacten met bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV wordt eHerkenning gebruikt om op websites in te loggen. Deze ‘toegangscode’ is ontwikkeld om misbruik en identiteitsfraude tegen te gaan. Dit voorkomt dat anderen uit jouw naam contact met die instanties opnemen. Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. Als er meerdere personen binnen een organisatie willen inloggen met eHerkenning, moet iedere persoon een eigen eHerkenningsmiddel met machtiging hebben.