Log in

Je hebt een registratie in het AGB-register nodig om logopediebehandelingen te kunnen declareren. De zogenaamde AGB-code is een persoonsgebonden code die de logopedist nodig heeft voor het elektronische declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Naast de specifieke AGB-code voor de zorgverlener bestaat er ook een specifieke AGB -code voor de praktijk(ruimte). Als je in een bestaande praktijk gaat werken is het aanvragen van een AGB-code voor de praktijk(ruimte) niet nodig. Je persoonlijke AGB-code wordt gekoppeld aan de bestaande praktijk.

Via de website www.agbcode.nl kun je kosteloos een AGB-code aanvragen. Ben je ingeschreven in het kwaliteitsregisters Paramedici, vermeld dan het registratienummer op de aanvraag. Met deze gegevens kan Vektis je aanvraag sneller en eenvoudiger verwerken.

Op de site <