Log in
Door COVID-19 is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is onder toeziend oog van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen, die zijn ontstaan door de COVID-19 crisis, op te heffen.

In het LCH is afgesproken dat op korte termijn alle zorgprofessionals in Nederland werkzaam buiten het ziekenhuis en de ambulancezorg – waaronder nu ook de paramedische praktijken – hun aanvraag kunnen indienen via een online portaal van Mediq, een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen aan de zorg. Mediq is een van de leveranciers die vanaf het eerste uur nauw samenwerkt met LCH om de schaarste op te lossen.

Je dient bij het aanvragen rekening te houden met de RIVM richtlijnen voor gepast gebruik van PBM en ons eigen triage stappenplan. Op basis daarvan is voor slechts een kleine groep patiënten persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Door selectief te zijn bij het aanvragen, zorgen we dat de beschermingsmiddelen ook echt gebruikt worden bij patiënten