Lees verder
Door COVID-19 is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is onder toeziend oog van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen, die zijn ontstaan door de COVID-19 crisis, op te heffen.

In het LCH is afgesproken dat op korte termijn alle zorgprofessionals in Nederland werkzaam buiten het ziekenhuis en de ambulancezorg – waaronder nu ook de paramedische praktijken – hun aanvraag kunnen indienen via een online portaal van Mediq, een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen aan de zorg. Mediq is een van de leveranciers die vanaf het eerste uur nauw samenwerkt met LCH om de schaarste op te lossen.

Je dient bij het aanvragen rekening te houden met de RIVM richtlijnen voor gepast gebruik van PBM en ons eigen triage stappenplan. Op basis daarvan is voor slechts een kleine groep patiënten persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Door selectief te zijn bij het aanvragen, zorgen we dat de beschermingsmiddelen ook echt gebruikt worden bij patiënten voor wie dat nodig is. In het triage stappenplan kun je zien welke PBM je nodig hebt. Het landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft bepaald dat fysiotherapiepraktijken vanaf vrijdag 1 mei PBM kunnen aanvragen. Andere paramedische praktijken kunnen vanaf zaterdag 2 mei PBM aanvragen.

Wanneer je PBM wilt aanvragen, dan doe je dit via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS, binnen een speciale PBM aanvraagomgeving. Nadat je een aanvraag hebt ingediend, wordt deze gecontroleerd en beoordeeld. Dat kan 1-3 dagen duren. Op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM richtlijnen wordt vervolgens voor het gebruik van beschermingsmiddelen bekeken hoe de beschikbare voorraad kan worden verdeeld en wat jouw organisatie ontvangt. In beginsel is er genoeg materiaal, maar het kan zijn dat op een bepaald moment op een bepaalde (urgente) plek extra materiaal nodig is.

Mediq levert vervolgens de producten aan jou uit en factureert deze ook. PBM komen mogelijk in aanmerking om op te geven bij de meerkostenregeling van Zorgverzekeraars Nederland. Dat zal duidelijk worden nadat de regeling voor de continuiteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland bekend is.

Heb je vragen over het aanvraagproces? Bekijk de veelgestelde vragen op de Mediq website of neem contact met het klantsupportteam op via 088-8889404.