Log in

Jaarlijks vraag de NVLF bij Vektis de cijfers logopedie op. Omdat we graag inzicht willen krijgen in de ontwikkeling van het aantal zorgverleners dat als logopedist werkzaam is hebben we een verdiepende vraag gesteld over de logopedisten in het AGB-register. Deze vraag levert interessante cijfers op.

Samenvatting

  • In de jaren 2015 en 2016 is de verhouding tussen het aantal declarerende logopedisten in de eerste lijn en het aantal geregistreerde logopedisten in het AGB-register zo rond de 95%. In 2017 daalt deze verhouding naar rond de 75%. Het relatieve aantal declarerende logopedisten in de eerste lijn neemt in 2017 dus aanzienlijk af en blijft