Lees verder

Jaarlijks vraag de NVLF bij Vektis de cijfers logopedie op. Omdat we graag inzicht willen krijgen in de ontwikkeling van het aantal zorgverleners dat als logopedist werkzaam is hebben we een verdiepende vraag gesteld over de logopedisten in het AGB-register. Deze vraag levert interessante cijfers op.

Samenvatting

  • In de jaren 2015 en 2016 is de verhouding tussen het aantal declarerende logopedisten in de eerste lijn en het aantal geregistreerde logopedisten in het AGB-register zo rond de 95%. In 2017 daalt deze verhouding naar rond de 75%. Het relatieve aantal declarerende logopedisten in de eerste lijn neemt in 2017 dus aanzienlijk af en blijft op dat niveau in 2018 en 2019.
  • In 2017 stoppen meer logopedisten dan dat er starten, terwijl in alle andere jaren het aantal logopedisten dat start groter is dan het aantal dat stopt.
  • Het aantal logopedisten dat tot maximaal 5 jaar actief werkzaam is als logopedist, neemt aanzienlijk toe in de jaren: 68% in 2020 t.o.v. 2015.

Conclusie

  • Conclusie oorzaak teruglopen van het aantal declarerende logopedisten in het jaar 2017 is niet met 100% zekerheid te trekken. Vermoedelijk zijn logopedisten gestopt met declareren bij de zorgverzekeraar door invoering vrije prijzen logopedie.
  • Mogelijk heeft ook een opschoningsactie achter de schermen plaatsgevonden.
  • Het aantal logopedisten dat stopt met declareren baart de NVLF de meeste zorgen. Dit signaal komt overeen met de resultaten van de jaarlijkse peiling onder de leden over de wachtlijst en vacature problematiek. De groep logopedisten die stopt met werken na 5 jaar is groeiende.

Deze cijfers onderschrijven de problematiek rond de logopedische zorg in Nederland. De NVLF betrekt dit signaal in de gesprekken met de stakeholders zoals de zorgverzekeraars en de overheden.

Klik hier voor het overzicht.