Lees verder
Per 1 juli 2022 vervalt het maximaal aantal punten per jaar voor deelname aan intercollegiaal overleg binnen de kwaliteitskring.

Een aantal oplettende logopedisten heeft het KP en de NVLF gewezen op een verschil tussen de handleiding voor kwaliteitskringen en de kwaliteitscriteria 2020-2025. In de handleiding staat een maximum van 12 punten per jaar vermeld, nog conform de oude set criteria van 2015-2025. Echter in de set van 2020-2025 is dit maximum weggelaten. In overleg met het KP is daarom besloten het maximum van 12 punten per jaar af te schaffen per 1 juli 2022.  Door het vrijgeven van het aantal punten, is het gemakkelijker om aan het criterium voor overige deskundigheidbevorderende activiteiten te voldoen. Die is vastgesteld op minimaal 40 punten per 5 jaar.

De NVLF is zich er van bewust dat het grootste deel van de jaarplannen voor 2022 is al goedgekeurd, zie onderstaand voor wat de aanpassing voor jouw kwaliteitskring betekent:

  1. De aanvragen die al zijn goedgekeurd blijven zoals ze zijn. Het is zowel voor de kwaliteitskringen als voor het ADAP veel werk om dit allemaal aan te passen. De kwaliteitskringen die meer bijeenkomsten organiseren kunnen de punten voor het IO indien gewenst zelf toevoegen in het digitaal portfolio.
  2. De kringen die in de zomer 2022 accreditatie aanvragen voor een “schooljaar” kunnen indien gewenst meer dan 12 punten aanvragen.
  3. De kringen die in het najaar 2022 en het voorjaar 2023 accreditatie aanvragen kunnen indien gewenst meer dan 12 punten aanvragen.

Per 1 juli 2022 is ook de handleiding van de NVLF aangepast. Ook volgt er een aanpassing in de KKB e-learning.

Mocht je vragen hebben over de aanpassing van de criteria, mail dan naar logopedie@nvlf.nl.