Log in
Om de twee jaar wordt de Branco van Dantzigonderscheiding uitgereikt. Heb jij een bijzondere publicatie of heb je een instrument ontwikkeld voor de logopedische praktijk? Je kunt je nog tot 8 september aanmelden voor de Branco van Dantzigonderscheiding 2019.
Redactie

De onderscheiding wordt toegekend voor een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie in Nederland. Deze bijzondere onderscheiding heeft tot doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen.

Branco van Dantzig was een Nederlands zang- en spreekpedagoge. Ze werd gezien als een van de grondleggers van het Nederlandse spraakonderwijs en kreeg het predicaat ‘Moeder van de Nederlandse logopedie’. Branco van Dantzig is één van de oprichters van de NVLF. Zij werd op 72-jarige leeftijd om het leven gebracht in Auschwitz. De prijs die naar haar is vernoemd, werd in 1993 voor het eerst toegekend.

Hoe doe je mee?

Je kunt meedoen als je gediplomeerd logopedist bent. Het is ook mogelijk om als groep een gezamenlijk product in te leveren. Wanneer je dat doet, moet minstens één lid van de groep gediplomeerd logopedist zijn.

Inzendingen kunnen tot 8 september worden ingezonden via