Log in
De NVLF organiseert op 8 november 2019 opnieuw het NVLF-jaarcongres voor jou en je vakgenoten. Ontmoet elkaar, wissel kennis en ervaringen uit en krijg inzicht in trends en ontwikkelingen in het logopedisch werkveld.
Redactie

Naast een plenair programma kun je op het congres workshops en masterclasses volgen. Op het ‘beursplein’ worden verschillende materialen uit het werkveld gepresenteerd. We werken aan een uitdagend programma dat bijdraagt aan deskundigheid en inzicht biedt in trends en actualiteiten uit de dynamische wereld van de gezondheidszorg en het onderwijs. Naast logopedisten richt het congres zich ook op externe doelgroepen als zorgverzekeraars, politiek, andere paramedici en de pers.

Het thema van het congres dit jaar is Samen vooruit! Logopedie staat onder druk, ten gevolge van hoge werkdruk, tegenvallende tarieven en veel administratieve lasten is er een negatieve beeldvorming ontstaan over het vak en de beroepsgroep. Met het thema willen we actiegericht met alle betrokken partijen de toekomst tegemoet. Met als doel de knelpunten om te zetten in oplossingen, de aantrekkelijkheid van het vakgebied overeind te houden en te werken aan een positieve uitstraling.

De inschrijving voor het congres start maandag 9 september 2019. Je krijgt hierover te zijner tijd een