Log in

Nog altijd hebben veel logopedie-praktijken in de eerste lijn te maken met wachtlijsten. Omdat er recent opnieuw berichten binnenkwamen dat de zorgverzekeraars niet op de hoogte zijn van de wachtlijsten, brengen wij graag nogmaals onder de aandacht wat je als praktijk zelf kunt doen.

Wanneer dit wordt aangekaart bij de zorgverzekeraars  geven zij aan geen signalen van patiënten te hebben ontvangen over onvoldoende logopedische zorg. Ook kregen zij de afgelopen jaren geen verzoek voor zorgbemiddeling.

Wat kan de NVLF doen?
Het is de NVLF niet toegestaan dit gemeenschappelijk op te pakken. De NVLF mag het tekort wel in de contacten met zorgverzekeraars en politiek naar voren brengen en doet dat ook. Met als belangrijke boodschap: patiënten moeten langer wachten op zorg dan wenselijk is.

Wat kunnen logopedisten zelf doen?
Logopedisten kunnen patiënten vragen de wachtlijstproblematiek onder de aandacht van de verzekeraar te brengen, dat is wel toegestaan. Patiënten kunnen dat doen door