Log in
Het lijkt nog er ver weg, helemaal nu ons dagelijks leven volledig wordt beheerst door het coronavirus, maar achter de schermen is politiek Den Haag bezig met de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Samen met de andere PPN-beroepsgroepen heeft de NVLF aandacht gevraagd voor de paramedische zorg bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s.

Met het idee dat we samen sterker staan is ervoor gekozen de politieke partijen samen met onze PPN-partners te benaderen. In het document met de titel ‘Versterking paramedici is investeren in betere zorg én lagere uitgaven’ brengt PPN zes punten onder de aandacht van de verschillende politieke partijen:

1. Meer aandacht voor paramedische zorg verbetert de zorgkwaliteit
2. Inzet van paramedische zorg levert meer op dan het kost
3. ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ vereist aangepaste geldstromen
4. Multidisciplinaire samenwerking vraagt om investering in overleg
5. Behoud van voldoende paramedici vergt actief beleid
6. Er is meer ruimte gewenst voor echte onderhandelingen met zorgverzekeraars

Lees in het verkiezingsdocument de uitwerking van deze onderwerpen.