Lees verder

Kirsten Jorritsma is mondhygiënist en coördinator ouderenzorg bij Mondzorggilde Nederland. Ze verzorgt de workshop Afwijkingen in de mondholte bij kwetsbare patiënten, tijdens het NVLF Jaarcongres Logopedie gaat verder! op 26 november.

Het thema van het Jaarcongres is Logopedie gaat verder. Hoe ga jij verder met logopedie?
Kirsten: “Zelf ben ik geen logopedist, maar mondhygiënist. Maar ik werk veel samen met logopedisten. En daar ga ik beslist mee verder!”

Welke nieuwe ontwikkelingen in het vak komen in jouw workshop aan de orde?
“Ik werk veel met ouderen die zijn opgenomen in een verpleeghuis. Die kampen vaak met complexe problemen in de mondholte. Soms zijn ze al jaren niet bij een tandartspraktijk geweest. Je ziet daardoor veel narigheid: schimmelinfecties, afgebroken tanden en kiezen, een uitgedroogde tong, sterk teruggetrokken tandvlees… Om deze mensen te helpen kunnen we als logopedisten en als mondhygiënisten, maar ook als verpleeghuisartsen en tandartsen veel meer samen optrekken. Bijvoorbeeld: als mensen niet meer verstaanbaar kunnen praten, zorg dan eerst voor goede mondhygiëne, saneer hun gebit of zorg dat ze een gebitsprothese krijgen die wél past. Is dat op orde, dan kun je vervolgens met logopedie veel meer bereiken. Dat samenspel van professionals, daar ben ik echt een voorvechter van. Ik geef voorlichting, verzorg workshops en lezingen… Het zou al zoveel schelen als logopedisten over de basiskennis rond complexe mondhygiëne zouden beschikken!”

Wat is jouw meest inspirerende ervaring rond een cliënt de afgelopen tijd?
“Er kwam hier laatst een meneer binnen die onvoldoende voedsel opnam en daardoor sterk verzwakt was. Je kunt dan verschillende kanten op: het kauwen en slikken beoordelen en mogelijk verbeteren, de gebitsprothese vervangen of overgaan op andere voeding. Uiteindelijk hebben we er als team voor gekozen om over te gaan op dik vloeibaar voedsel. Hij had misschien met een ander kunstgebit wel weer kunnen kauwen. Maar dan moet je ‘happen’ om zo’n gebit aan te meten. De man had ook slikproblemen – als er een stukje van het afdrukmateriaal los zou komen en in zijn keel terecht zou komen zou dat levensbedreigend kunnen zijn. Door samen te werken en open te staan voor elkaars deskundigheid, kwamen we tot de beste oplossing.”

Wat is voor jou de belangrijkste voorwaarde om je werk goed te kunnen doen?
“De bereidwilligheid om van elkaar te leren als professionals. Open staan voor een andere manier van kijken. Het is belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor de patiënt. Doen wat goed is voor kwetsbare mensen. Niet te snel denken ‘daar kan ik niks mee’ of ‘daar ga ik niet over’. Zeker in de ouderenzorg kun je vaak met eenvoudige oplossingen heel veel verbeteren aan de kwaliteit van leven.”

Werk je samen met zorgprofessionals van andere disciplines?
“Nou en of! Logopedisten, artsen, tandartsen, mondhygiënisten, we kijken allemaal in dezelfde mond. Maar we kijken elk op onze eigen manier. Het zou al heel veel uitmaken als we bij een ‘niet pluis gevoel’ bij wat er in die mondholte aan de hand is, een collega van een andere discipline erbij roepen.”