Log in

Het Damsté-Terpstra Fonds voor preventieve en praktische logopedie werd op 8 februari 2002 door het echtpaar Damsté opgericht. Het Fonds stelt subsidie ter beschikking aan logopedisten die met hun project de preventieve of praktische aspecten binnen het logopedische onderzoek of de behandeling verder ontwikkelen.  Logopedisten kunnen nog steeds gebruikmaken van deze subsidie.

Pieter Helbert Damsté (30 januari 1925 – 3 februari 2017) en Tiete Damsté-Terpstra (1 juli 1924-26 mei 2020) hebben zeer veel betekend voor de foniatrie en de logopedie. Zij waren beiden erelid van de NVLF. Op diverse fronten namen zij vanaf 1959 het voortouw om ontwikkelingen te stimuleren binnen het onderzoek en de behandeling van mensen die stotteren, patiënten met stemproblemen, kinderen met spraak- en