Lees verder

Het Damsté-Terpstra Fonds voor preventieve en praktische logopedie werd op 8 februari 2002 door het echtpaar Damsté opgericht. Het Fonds stelt subsidie ter beschikking aan logopedisten die met hun project de preventieve of praktische aspecten binnen het logopedische onderzoek of de behandeling verder ontwikkelen.  Logopedisten kunnen nog steeds gebruikmaken van deze subsidie.

Pieter Helbert Damsté (30 januari 1925 – 3 februari 2017) en Tiete Damsté-Terpstra (1 juli 1924-26 mei 2020) hebben zeer veel betekend voor de foniatrie en de logopedie. Zij waren beiden erelid van de NVLF. Op diverse fronten namen zij vanaf 1959 het voortouw om ontwikkelingen te stimuleren binnen het onderzoek en de behandeling van mensen die stotteren, patiënten met stemproblemen, kinderen met spraak- en taalproblematiek en kinderen met spraakproblemen veroorzaakt door schisis of door afwijkend mondgedrag. 

Naast het ondersteunen van projecten, stimuleerde het echtpaar Damsté ook logopedisten naar congressen in binnen- en buitenland te gaan, door een financiële bijdrage hiervoor beschikbaar te stellen. Daarnaast waren zij zeer betrokken bij het opstarten van de Damsté-groep (www.damstegroep.nl ) een intensieve groepstraining voor mensen die stotteren. Op hun initiatief kwam het Stemplatform Damsté-Terpstra (www.stemplatform.nl ) tot stand, waar logopedisten, KNO-artsen en zangers elkaar ontmoeten en initiatieven nemen samen te werken. Ook stempatiënten en andere geïnteresseerden kunnen op deze website voor informatie terecht.

Het huidige bestuur zet het werk van het echtpaar Damsté in hun gedachtengoed verder voort. Zij wil graag in dit jubileumjaar 2022 op verschillende manieren het Fonds onder de aandacht brengen met diverse activiteiten. Houd daarom de website www.dtfonds.nl in de gaten. Het bestuur van het DT-Fonds hoopt in dit jubileumjaar logopedisten te stimuleren een plan te maken om een project te starten met subsidie van het Fonds (zie www.dtfonds.nl onder Aanvraag).    

Mark Pertijs, voorzitter van het Damsté-Terpstra Fonds bestuur