Log in

De NVLF vindt het onterecht dat ter wille van een boekpromotie een hele beroepsgroep van zorgverleners wordt aangevallen. Dat schaadt niet alleen de beroepsgroep van logopedisten, maar ook de cliënten die baat hebben bij de begeleiding.

Aanleiding is de promotiecampagne voor een nieuw boek over stotterproblematiek, gepresenteerd op 22 oktober. Daarin worden de trieste ervaringen van een ex-cliënt veralgemeniseerd tot de stelling dat stotterbegeleiding door logopedisten geen resultaten oplevert. In de publiciteit wordt bovendien de suggestie gewekt dat per jaar 11 miljoen aan zorgkosten bespaard kunnen worden. Dat bedrag is vele malen hoger dan de jaarlijkse kosten aan begeleiding van stotteren door logopedisten, laten cijfers van zorgverzekeraars zien.

Behandelrichtlijnen

De aanleiding voor het boek is triest. De auteur vertelt