Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want door samen te beslissen zijn mensen meer tevreden over de zorg en ondersteuning en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Maar helaas is Samen Beslissen in de zorg op dit moment nog te weinig ‘samen’. Om daar verandering in te brengen, is de nationale campagne Samen Beslissen van start gegaan. Lees hier het persbericht.

De campagne loopt 16 maanden en is de grootste campagne over Samen Beslissen ooit, gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging. De NVH staat volledig achter de campagne en wij vinden het belangrijk dat onze leden meedoen. Doe jij ook mee?

Maar, ik beslis toch al samen?
Veel zorgverleners – waaronder jijzelf waarschijnlijk – proberen hun patiënten of cliënten zo veel mogelijk bij een beslissing te betrekken. Toch blijkt uit onderzoeken dat dit nog niet altijd lukt. In een onderzoek van Kantar (2020) zegt slechts 37 procent van alle deelnemende patiënten dat zij beslissingen samen met hun zorgverlener nemen. En ook de Transparantiemonitor van Nivel (2020) laat een mismatch zien tussen de ervaringen van patiënten en artsen. Samen Beslissen is op dit moment dus nog te weinig ‘samen’. Dat heeft verschillende oorzaken. Aan de ene kant zijn er patiënten die zich niet goed voorbereiden, informatie niet goed begrijpen, of geloven dat hun eigen mening niet relevant (genoeg) is. Aan de andere kant kan jouw houding en werkstijl het verschil maken. Door (nog) beter te luisteren, de tijd te nemen om uitleg te geven, en geen aannames te maken over iemands begrip of situatie, bijvoorbeeld.

De voordelen van Samen Beslissen
Met de input van de patiënt over zijn of haar situatie, wensen en behoeften, en jouw kennis over mogelijke behandelingen, onderzoeken, medicatie of ondersteuning, beslis je samen welke zorg het beste past. En dat heeft heel wat voordelen:

Hoe kan ik meedoen? 
Op de campagnewebsite www.begineengoedgesprek.nl vind je verschillende manieren waarop je mee kan liften op de landelijke aandacht. Met een speciaal ontwikkelde online tool kan je zelf gratis een poster of ander communicatiemiddel maken. Zo kun je patiënten en cliënten al in de wachtkamer laten zien dat jij achter het belang van Samen Beslissen staat. Ga naar de tool.

Materiaal bestellen en downloaden

Op de campagnewebsite vind je verschillende manieren waarop je mee kan liften op de landelijke aandacht. Met een speciaal ontwikkelde online tool kan je zelf gratis een poster of ander communicatiemiddel maken. Zo kun je patiënten en cliënten al in de wachtkamer laten zien dat jij achter het belang van Samen Beslissen staat. 

Hier vind je ook een overzicht van materiaal dat je kan downloaden of bestellen. 

Lanceervideo Samen Beslissen