Log in
Er gaat bijna geen dag voorbij dat ik niet naar Frontberichten op televisie kijk. Ik ben onder de indruk van de impact voor zo veel mensen voor wie het werken zo anders is geworden tijdens deze corona epidemie. Natuurlijk ging in eerste instantie alle aandacht uit naar de medewerkers op de ic’s. Nu is er ook meer aandacht voor andere beroepen in andere sectoren.

Werken in coronatijd, ook anders bij de NVLF

Ook bij de NVLF is alles anders geworden. Ik werk thuis en zoom iedere dag met collega’s. Het aantal vragen via de mail gaat onverminderd door. Veel van jullie vragen gaan over de gevolgen van de coronapandemie voor jullie werk. Wat waardeer ik jullie inzet in deze rare tijd. Telelogopedie heeft een enorme vlucht gekregen. Niet alleen in de eerste lijn. Maar ook in de instellingen en in het onderwijs. Ik heb al vaak de reactie gekregen dat het eigenlijk drukker lijkt te zijn dan anders. Er wordt bijgesprongen in draaiteams op de ic, op de groepen in de gehandicaptenzorg omdat er veel zieken zijn en ook in het hospice van het verpleeghuis omdat de vrijwilligers daar niet meer mogen komen. Logopedisten in het onderwijs ondersteunen nu ook de ouders in het geven van onderwijs aan hun kinderen. En er moeten plannen worden gemaakt voor hoe alles moet als