De hier aangeboden voordelen door derden kunnen volgens de NVLF interessant zijn voor logopedisten, maar de vereniging spreekt nadrukkelijk geen waardeoordeel uit over de inhoud, noch is daarvoor verantwoordelijk.

Leveranciers Logopedie

Het Leverancier Logopedie logo is exclusief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Het logo mag worden gebruikt in uitingen van organisaties die diensten of producten leveren aan het vakgebied Logopedie mits zij bij de NVLF een ledenvoordeel* hebben ingediend.

Het gebruik van het Leverancier Logopedie logo zonder toestemming van de NVLF is niet toegestaan. De NVLF behoudt zich het recht eenzijdig het gebruik van het Leverancier Logopedie logo in te trekken. 

*(Ten minste één voordeel voor leden van de NVLF per kalenderjaar) Elk jaar wordt er een nieuw Leverancier Logopedie logo uitgegeven en dient opnieuw een ledenvoordeel aangeboden te worden.
Een overzicht van de Leveranciers Logopedie staat hieronder.

Bohn Stafleu van Loghum (https://www.bsl.nl/shop/testmaterialen.html?cat=5)
10% korting op het volledige aanbod van testmateriaal? Vraag dan een kortingscode op via marketing@bsl.nl, onder vermelding van jouw lidmaatschapsnummer.

Incura (https://www.incura.nl/nvlf-ledenvoordeel-bij-incura/)
50% korting op de éénmalige kosten als je gaat werken met Incura en gratis deelname aan webinar 'Incura voor starters'.

James Software (https://www.james-software.nl/services-2/videobellen/)
James stelt videobellen gratis ter beschikking.


Logoclicks
(https://www.afasietherapie.nl/logopedist/hoe-het-werkt/scholing-afasietherapie/)
Kosteloze deelname voor NVLF-leden aan de geaccrediteerde scholing Afasietherapie.nl voor 2 ADAP punten.


Pharmeon (https://pharmeon.nl/nvlf)
20% korting op een logopedie websiteabonnement.


Pro Education (https://www.proeducation.nl/)
10% korting (met code NVLF20) op het cursusgeld.

ProSoftware (https://prosoftware.nl/zorgadmin/software-voor-logopedie/)

  • 50% korting op de kosten voor het overzetten van patiëntgegevens bij overstap 
  • Gratis promotiemateriaal ten behoeve van ZorgRespons


rdgKompagne (https://rdgkompagne.nl/nvlf-ledenvoordeel/)
10% korting op deelname aan workshops.

TinyEYE Europe (https://tinyeye.eu/starten-met-tinyeye/)
50% korting op de training tot telelogopedist inclusief 1 jaar coaching

Zo gezegd, zo gedaan (https://www.zogezegd-zogedaan.nl/nvlf-ledenvoordeel-2020/)
15% korting op drie speciaal geselecteerde trainingen