Kwaliteitstoets

Een kwaliteitstoets is een instrument voor logopedisten die werken in de eerstelijnszorg. De toets maakt de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk. Dit gebeurt via een onafhankelijk onderzoek, ook wel ‘audit’ genoemd.

Ontwikkeld door de NVLF
De Kwaliteitstoets logopedie is ontwikkeld door de NVLF in samenwerking met zorgverzekeraars en de auditbureaus HCA en Kiwa. De kwaliteitstoets wordt door HCA en Kiwa uitgevoerd. Aan de toets zijn kosten verbonden.

Foto van uw praktijk
In een kwaliteitstoets wordt als het ware een foto van uw praktijk genomen. Alle processen die van belang zijn voor uw praktijkvoering worden via objectieve criteria en vragenlijsten in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de praktijk, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie, gebruik van NVLF-richtlijnen en de wijze waarop u het methodisch handelen zichtbaar maakt. Door dossiers te beoordelen wordt ook het niveau van methodisch handelen in kaart gebracht.

Richting voor verbetering
De kwaliteitstoets helpt u inzicht te krijgen in uw werkwijze en geeft richting aan mogelijk noodzakelijke verbeter- of verandertrajecten. Met het eindrapport kunt u het kwaliteitsniveau binnen uw praktijk waar nodig verbeteren.

Vrijwillig
Als praktijk kunt u zich vrijwillig aanmelden voor een kwaliteitstoets. Wanneer u de toets goed doorstaat, heeft u aangetoond dat uw zorg van kwalitatief hoog niveau is. Bij de zorgverzekeraar kunt u dan een hoger tarief in rekening brengen.

Verplicht
Het kan zijn dat de zorgverzekeraar u verplicht mee te werken aan een kwaliteitstoets. Bijvoorbeeld wanneer uw behandelgemiddelde afwijkt en hoger of lager uitvalt. Als u de toets goed doorstaat, zijn de kosten voor de zorgverzekeraar. Is de uitslag negatief, dan zijn de kosten voor u.

Zelfcheck
Voordat u de toets laat doen, kunt u een zelfcheck doen.

Aanvragen
U kunt zelf een kwaliteitstoets aanvragen bij Kiwa of HCA. Op de websites vindt u meer informatie over de procedure en de kosten.

Overgangsregeling richtlijn dossiervorming
Vanaf 1 juli 2016 is de richtlijn Verslaglegging vervangen door de richtlijn Dossiervorming. De criteria kwaliteitstoets voor 2017 zijn op het onderdeel dossiervorming daarom anders dan de criteria kwaliteitstoets die in 2016 gelden. Om te voorkomen dat logopedisten met terugwerkende kracht de dossiers moeten contoleren op de wijzigingen als gevolg van de herziening van de richtlijn, is met de auditbureaus het volgende afgesproken: indien bij een audit in de eerste zes maanden van 2017 niet wordt voldaan aan de criteria 2017 ten aanzien van de richtlijn dossiervorming, zal er geen afkeuring volgen als er wel wordt voldaan aan de criteria 2016. Het geldt alleen voor die dossiers die gestart zijn voor 2017 en voor audits die plaatsvinden in de periode 1 januari tot 1 juli 2017.