Kwaliteitskringen

 

Bij de NVLF zijn zo'n 350 kwaliteitskringen aangesloten. Dit zijn groepen logopedisten die bijvoorbeeld intercollegiaal overleg voeren over alle aspecten van het vak. De kringen helpen bij ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid.

Wat is een kwaliteitskring?
Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg. Een kwaliteitskring komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Je bent niet verplicht deel te nemen aan een kwaliteitskring. Als je deelneemt, moet je lid zijn van de NVLF.

Hoe neemt u deel?
Je kan deelnemen aan een kwaliteitskring door je aan te sluiten bij een bestaande kring of door er zelf één te starten. Dit laatste kan wanneer de kringen in jouw district vol zijn of wanneer je een kring wilt starten rond een bepaald aandachtsgebied. Een nieuwe kring wordt erkend wanneer deze begeleid wordt door een kwaliteitskringbegeleider (kkb'er) die is opgeleid door de NVLF. De kkb'er geeft richting aan de activiteiten van de kwaliteitskring. Daarnaast is de kkb'er contactpersoon voor de NVLF en de kringleden. De cursus 'Starten als kwaliteitskringbegeleider' kan je volgen bij de NVLF. Een keer per jaar organiseert de NVLF een na- en bijscholingsdag voor kwaliteitskringbegeleiders: de KKB Kennisdag.

Accreditatie aanvragen

Om accreditatie aan te vragen verwijzen we je door naar de handleiding Accreditatie intercollegiaal overleg. In deze handleiding staat beschreven hoe je accreditatie aanvraagt.

Lees verder

Verbetermethodieken

Klik op de blauwe button hieronder voor formats en meer informatie t.b.v. de verbetermethodieken intervisie, casuïstiek, richtlijn bespreken, recente inzichten en KVC.

Formats en meer informatie

Andere activiteiten in de kring

 

Journal Club
- Handleiding
- Format notulen

Productontwikkeling
- Handleiding

Bij- en nascholing
- Handleiding

Intercollegiaal overleg buiten NVLF kring

Nieuwsbrieven kwaliteitskringbegeleiders