Voor alle feiten en cijfers verwijzen wij je graag naar de factsheet die is opgesteld.

Actsheet
Alle activiteiten die voortvloeien uit het Kostenonderzoek zijn in deze actsheet terug te vinden. Alle vragen die nav de factsheet of actsheet naar voren kwamen, zijn in de webinar van 26 mei besproken.