NVLF Logo KKB Kennisdag def

Op zaterdag 2 februari 2019 vond de KKB Kennisdag plaats. Tijdens de KKB Kennisdag brengt de NVLF alle kwaliteitskringbegeleiders bij elkaar om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Met het inhoudelijke programma ondersteunt de NVLF de KKB’ers zodat zij de kwaliteitskring optimaal kunnen laten functioneren.

Onder meer door de andere locatie zag de KKB Kennisdag er dit jaar anders uit dan andere jaren. Ook was er meer gelegenheid voor ontmoeting.

Nieuw: Ontmoetingsplein

overleg

Het Ontmoetingsplein was een nieuw onderdeel van de KKB Kennisdag en werd druk bezocht. Er stonden drie onderwerpen centraal: tips & tricks voor het jaarplan, toepassen van verbetermethodieken en informatie voor startende KKB’ers. Er zijn allerlei vragen gesteld en beantwoord en tips en ervaringen uitgewisseld.

Onderwerpen om te bespreken in de kring

Hieronder delen we ter inspiratie de onderwerpen die gedeeld zijn om dit jaar te bespreken in de kring:

 • Richtlijn TOS
 • Ouderbetrokkenheid
 • Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Uitkomsten PREM: wat kan ik leren van mijn resultaten en wat kan ik verbeteren
 • Logopedische standaarden bijv. intramurale zorg of eerstelijnszorg
 • Beroepscode voor logopedisten
 • Richtlijn dossiervorming
 • Criteria kwaliteitstoets
 • Meertaligheid
 • Gebruik van ICT in de behandeling
 • Samenwerken met andere kringen door gezamenlijk onderwerpen te bespreken (evt. in subgroepen)

Poll over Verbetermethodieken

Tips van KKB-ers voor KKB-ers

 • Groepsapp voor zaken waarop direct moet worden gereageerd.
 • Goede voorbereiding (voorzitter, agenda en leden inlezen) is het halve werk.
 • Notulist format voorbereiden.
 • Jaarplan voor nieuwe jaar opstellen in de laatste vergadering van het oude jaar.
 • Delegeren, geef iedereen een taak.
 • Geef leden onderwerpen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Werk eventueel in duo’s.
 • De mensen die het onderwerp/bijeenkomst voorbereiden de voorbereiding in het format laten noteren en deze als leidraad gebruiken tijdens de bijeenkomst
 • Bij bedenken onderwerp nieuwe jaarplan ook al een smart doel opstellen. Voor de vergadering is er dan al lijst smart doelen.
 • Gebruik google drive of dropbox> map per bijeenkomst met agenda/notulen/presentaties >map met jaarplan >map met huishoudelijk reglement.
 • Haal mededelingen + rondvraag uit overleg en werk met een digitale nieuwsbrief waarin dit terugkomt.

Locatie

De KKB Kennisdag 2019 vond plaats in The Colour Kitchen in Utrecht (Zuilen).

Adresgegevens
The Colour Kitchen Zuilen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht

Over The Colour Kitchen
Maatschappelijke impact maken, daar draait het om bij The Colour Kitchen. Dat doen zij met een commercieel hospitality-concept met een groot maatschappelijk hart. Samen met alle gasten en partners maken zij het verschil door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te geven. The Colour Kitchen leidt hen in de horecabedrijven, bedrijfs- en partycatering op tot horecaprofessionals met een diploma. En helpen ze daarna zoveel mogelijk verder op weg naar een baan. Een deel van de opbrengst uit zaalverhuur wordt gebruikt om de amateur kunst te ondersteunen.

Lees meer over deze bijzondere locatie op http://zuilen.thecolourkitchen.com/

The Colour Kitchen is goed bereikbaar met de auto (parkeren in omliggende straten is gratis) én met het openbaar vervoer.