Van evalueren kun je leren?

We evalueren wat af. Het eind van het jaar is doorgaans een moment op terug te kijken en vooruit te kijken. Maar wat is überhaupt het nut en het doel van evalueren?

Hoe zorg je dat een evaluatie ook impact/effectief heeft (hoe beklijft het)? Op welke onderdelen kun je evalueren (eigen rol, zorgnetwerk, kring, praktijk. Proces of product. Jaarplan)? Op welke manieren kun je evalueren? En wat is er nodig om goed samen te kunnen evalueren?

In de laatste KKB Kennissessie van dit jaar bieden we weer een aantal boeiende workshops aan die hier van alles mee te maken hebben.

Programma

9.30 uur               Welkom
9.40 uur    
           Keynote
De kunst van goede vragen stellen Ariane van Heijningen
Een goed gesprek begint bij een nieuwsgierige, onderzoekende houding. Niet meteen je mening klaar hebben, geen ‘ja-maar,’ ‘weetjewatjijzoumoetendoen’ of ‘dat heb ik ook!’ Maar wel: vragen stellen die uitnodigen tot nadenken, analyseren en onderzoeken. Dan ontstaat ruimte voor verdieping. Maar hoe doe je dat, een goede vraag stellen?

  • Hoe nodig je de ander uit tot onderzoek?
  • Hoe vraag je door naar de kern?
  • Hoe zorg je voor verdieping, aanscherpen en onderscheiden van hoofd- en bijzaken?
  • Hoe kun je confronteren met je vraag?
  • Welke vragen leiden tot nieuwe inzichten en zienswijzen?

Ariane van Heijningen is praktisch filosoof bij de Denksmederij. Ze neemt je mee en daagt je uit om net als Socrates in gesprek te gaan en rake vragen te stellen aan iedereen die durft te denken.

10.30 uur            Korte pauze

10.45 uur            Workshopronde

Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

Méér bereiken met dezelfde energie en middelen – Claudia de Graauw
Ga jij je doelen bereiken dit jaar? Claudia de Graauw kan het je met zekerheid vertellen. Als geen ander weet zij door middel van effectmetingen, evaluaties en monitoring objectief in kaart te brengen wat projecten, programma’s en beleidslijnen daadwerkelijk opleveren of op gaan leveren. Hoe kun jij dat zelf ook voor elkaar krijgen? Hoe meet je op de juiste manier? En hoe zorg je dat je met je onderzoeks/evaluatieresultaten ook echt wat kunt?

Claudia vertelt je hoe meer kunt bereiken met dezelfde energie en middelen.

Claudia de Graauw heeft haar eigen onderzoeksbureau en helpt organisaties om op basis van data beslissingen te maken.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – Tom Urbanus en Willemijn Meijer
Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) draagt bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg d.m.v. bruikbaar wetenschappelijk onderzoek. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg. Ook logopedisten leveren gegevens aan bij het Nivel tbv hun registratie.

In deze sessie wordt toegelicht wat er allemaal komt kijken bij het aanleveren van gegevens voor die registratie. En wat nu precies de mogelijkheden van het gebruik van de registratie zijn. Tot slot wordt er gekeken naar hoe je de data uit de registratie zou kunnen gebruiken voor visitaties. 

Willemijn Meijer is senior onderzoeker Farmaceutische Zorg en Paramedische Zorg. Tom Urbanus is Hoofd Datamangement en Security Officer Cluster Routine Zorgdata. Zij werken beiden bij Nivel.

Leren van reflecteren – Marc Vollebregt
Goed samenwerken is best ingewikkeld. Reflectie is daarbij een essentieel om te leren van de feedback, maar wordt vaak vergeten. Door te kijken naar het verleden, leer je voor de toekomst. In deze interactieve sessie ga je aan de slag met reflecteren en hoe je daarvan kunt leren om het volgend jaar nog beter samen te kunnen werken. Op basis wat van je input zullen we dieper ingaan op essentiële voorwaarden voor een goede samenwerking zoals een veilige sfeer en hoe je deze in je kring creëert, of hoe je feedback op de beste manier kunt geven en ontvangen. De sessie zal bestaan uit een mix van theorie, oefening en dialoog. 

Marc Vollebregt is Culture Facilitator en begeleidt organisaties en teams bij het beter samen werken.

Hoe maak je een online sessie interactief en welke tools kun je daarvoor gebruiken? – Roosmarijn Busch en Lisa Kortekaas

Samenwerken en evalueren gebeurde de afgelopen tijd grotendeels online en of in hybride vorm. Online vergaderen speelt hierin een belangrijke rol. Na bijna 2 jaar corona is iedereen redelijk gewend aan online vergaderen, maar vinden we het leuk en halen we eruit wat mogelijk is?

Tijdens deze workshop is de centrale vraag: hoe maak je een online sessie interactief en welke tools kun je hierbij gebruiken? Vooraf ontvang je een huiswerkopdracht in de brainstormtool Miro. Zo kun je alvast kennismaken met de tool en gerichte vragen stellen tijdens de bijeenkomst. Tijdens de workshop zelf gaan we hier met elkaar over in gesprek.

Roosmarijn Busch en Lisa Kortekaas en laten je ervaren hoe je online sfeer maakt, luistert, dialogen op gang brengt en ideeën uit de groep verzamelt. Laat je inspireren en zorg ervoor dat online bijeenkomsten net zo waardevol worden, of waardevoller, dan fysieke bijeenkomsten.

Je leert:

– Hoe je online interactief kunt werken met Mentimeter en Miro;

– Welke online systemen waarvoor zijn in te zetten;

– Over valkuilen en voorwaarden voor een goede online sessie;

– Welke online werkvormen je kunt toepassen.

Roosmarijn Busch is senior communicatieadviseur en specialist in online communicatie en technologie en Lisa Kortekaas is adviseur interne communicatie bij Orange Otters.

Kwaliteit & Intercollegiaal Overleg – Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
Tijdens deze inspirerende workshop gaan we actief aan het werk met de vraag waarom evalueren en verbeteren nodig is. Wat levert een overleg met collega’s op? En wanneer doe je het goed? We gaan op zoek naar de onderliggende waarde door met elkaar een woordenwolk over de kwaliteit van jouw werk te maken. In het tweede deel van de workshop zoomen we in op een aantal methodieken die gebruikt worden bij intercollegiaal collegiaal overleg. Door ons te verplaatsen in de rol van beoordelaar benoemen we met elkaar hoe een goed verslag kan worden gemaakt. Alle deelnemers krijgen na afloop een praktisch naslagwerk waarmee zij direct aan de slag kunnen bij het eerst volgende intercollegiaal overleg en voor 2022 een jaarplan kunnen opstellen.

Wat kun je na deze workshop?

  1. Je hebt kennis over welke factoren de kwaliteit van jouw werk als logopedist beïnvloeden;
  2. Je weet van een aantal methodieken voor intercollegiaal overleg welke stappen erbij horen;
  3. Je weet welke punten aan bod komen in de notulen van het intercollegiaal overleg.


12.00 uur Afsluiting en netwerkmoment (tot 12:30)

Terugkijken
Kun je op zaterdag 6 november niet? Of zou je meer dan één workshop willen volgen? Je kunt de keynote én de workshops die je niet rechtstreeks kunt volgen later terugkijken. Kort na de bijeenkomst van 6 november ontvang je per mail meer informatie over het terugkijken.

Kosten en algemene voorwaarden
Aan deelname aan de KKB Kennissessies zijn voor KKB´ers geen kosten verbonden.  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, aanmelding betekent dat je hiermee akkoord gaat.

Accreditatie
De accreditatie is goedgekeurd. Per onderdeel dat je hebt gevolgd/terugkijkt krijg je 1 punt toegekend. Dat betekent dat je voor de online bijeenkomst van 6 november in totaal 6 punten kunt verdienen: 1 voor de keynote en 5 voor de workshops die je terugkijkt.

Let op: om deze punten toegekend te krijgen is het van belang dat je bij het terugkijken je KP-nummer invult aan het begin van de keynote of workshop. De punten zullen na 31 december zo snel mogelijk worden bijgeschreven.

Presentaties en andere documenten
Op deze pagina vind je de presentaties en andere documenten van de keynotespreker en workshopleiders van de KKB Kennissessie van 6 november 2021.