Lees verder

Eerstelijns CVA netwerk Rotterdam

´Het Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam (ECNR) is een netwerk van in CVA-zorg gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken, in de wijk zonodig thuis. ´

Organisatieschema
Organisatieschema CVA

__________________________________________________________________________________

Kindertherapeutisch centrum De Leeuwensprong

Zes verschillende praktijken, die één ding gemeen hebben: alle aandacht gaat uit naar kinderen. In kindertherapeutisch centrum De Leeuwensprong in Gouda kunt u terecht voor: ergotherapie, logopedie, kinderfysiotherapie, dieetbehandeling, orthopedagogisch advies en PRT-behandeling (Pivotal Response Treatment).

De juiste zorg voor uw kind

Zo veel kennis onder één dak, dat komt de kwaliteit ten goede. Voor kleine en grotere drempels in de ontwikkeling van uw kind biedt kindertherapeutisch centrum De Leeuwensprong uitkomst. Of het nu gaat om taal of voeding, motoriek of opvoeding. Ook bij complexe hulpvragen vinden de behandelaars een passende oplossing. Zij kunnen, indien nodig, gemakkelijk overleggen en de begeleiding goed met elkaar afstemmen.

Regio: Gouda, Waddinxveen e.o.

Website: https://www.ktcdeleeuwensprong.nl/

Contact: info@ktcdeleeuwensprong.nl

__________________________________________________________________________________

Bekijk het interview met Arianne van der Kooij van de Zomertoer 2021:

LCHW; Logopedisten Collectief Hoeksche Waard

Het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard (LCHW) is een samenwerkingsverband tussen vrijgevestigde logopediepraktijken in de Hoeksche Waard. Het LCHW biedt een dekkend netwerk voor logopedische zorg in de Hoeksche Waard. In het samenwerkingsverband zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd en onderling wordt zo nodig doorverwezen, afhankelijk van deskundigheidsgebied en/of bereikbaarheid.

We bieden zorg op maat vanuit een groot aanbod van kennis, middelen en materiaal. Daarnaast richt onze samenwerking zich op kwaliteitsbevordering, het gezamenlijk organiseren van PR-activiteiten en het uitvoeren van de logopedische screening in groep 2 van de basisschool. Hierbij zijn de scholen zo verdeeld dat de logopedist geen scholen screent in de buurt van haar eigen praktijk om belangenverstrengeling te voorkomen.

De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en verbonden aan kwaliteitskringen.

www.logopedisten-hoekschewaard.nl 

Regio/plaats: Hoeksche Waard

Contactgegevens via bovenstaande website of via Yvette de Roode-Wisman, 0186-625312/ y.deroode@logopedieoudbeijerland.nl 

Paramedisch centrum Gezond in Zuidwijk

In “Gezond in Zuidwijk” wordt samengewerkt door de logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten die in dit Paramedisch Centrum gevestigd zijn. Zij kunnen gemakkelijk overleggen en de behandelingen op elkaar afstemmen. U kunt denken aan gecombineerde afspraken of aansluitende afspraken met de verschillende zorgverleners. Bij ‘Gezond in Zuidwijk’ vinden we het belangrijk dat een zorgproces efficiënt en op de juiste manier verloopt. We kijken met onze eigen disciplinebril naar de problematiek van de cliënt, maar kunnen met elkaar de beste behandeling neerzetten. U kunt denken aan samenwerking bij problematiek rondom: -COPD -Parkinson -MS -ALS -CVA -Sensorische informatieverwerking -Nekklachten en – Stemklachten

www.logopedieoudbeijerland.nl 

Regio/plaats: Hoeksche Waard (o.a. Goudswaard, Oud-Beijerland)

Contactgegevens via bovenstaande website of via Yvette de Roode-Wisman, 0186-625312/ y.deroode@logopedieoudbeijerland.nl 

Zoloro

Zoloro is een vereniging van en voor eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam Rijnmond. De leden van Zoloro ondersteunen elkaar bij de uitvoering en de profilering van het vak logopedie. Met Zoloro vergroten we onze “slagkracht” om samen te werken met en aanspreekpunt te zijn voor organisaties binnen en buiten de zorg.

Het kenmerk van de vereniging is participatie van de leden in de projectgroepen, en elkaar ontmoeten tijdens de jaarlijkse (leden)bijeenkomsten. Verder werken wij met een online community waar leden elkaar, producten en projecten weten te vinden.

Zoloro werkt samen met de Hogeschool Rotterdam en het kenniscentrum Zorginnovatie en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek in het werkveld.

Logopedisten van Zoloro nemen ook deel aan diverse multidisciplinaire netwerken, zoals:Eerstelijns CVA- Netwerk Rijnmond ( ECNR) en Paramedisch Netwerk Rotterdam ( PMNR)

Samen maken we de logopedie in Rotterdam Sterk!

Zoloro heeft een enthousiast bestuur, bestaande uit:

Monique de Kruijf, Geke van Vliet – Both en Brenda Goedhart

www.zoloro.nl

mail: info@zoloro.nl

mobiel: 0613703816 ( Monique de Kruijf)

Diane Willemsen werkt samen met: ENVER

Ik werk al vele jaren samen met diverse partijen. Sterker nog, mijn werk is alleen nog maar in multidisciplinaire teams. Er is alleen niets opgetuigd zoals een gezamenlijke website, een vaste contactpersoon e.d.

Ik werk samen met Enver, een organisatie voor Jeugdhulp, en Curium, voor jeugdpsychiatrie, een fysiotherapiepraktijk, een collega-logopediepraktijk.

Regio: Midden Holland (Gouda e.o.), Regio Rotterdam Rijnmond, Regio Zuid-Holland Zuid (Dordrecht en Gorinchem e.o.). Mijn praktijk is gevestigd in een gebouw waar deze organisaties ook zitten. De kinderen worden in teamverband onderzocht en behandeld. Daar zijn wel afspraken over gemaakt maar we treden niet als collectief naar buiten.

Contact: dianewillemsenlogopedie@gmail.com

Meer samenwerkingen binnen de regio

NaamBeschrijving
Praktijk voor Logopedie en Stottertherapie Wateringse Veld, Den Haag, 2548 Wij delen een pand met een praktijk voor kinderfysiotherapie en hebben regelmatig overleg over gezamenlijke patienten.
Logopediepraktijk Alkemade e.o. – Kaag en Braassem 2371/2451in Parkinsonnet met meerdere disciplines, fysio/ergo/dietist, neuroloog
Spreekvaart /studievaart, regio Hoekse Waard, Regio Gorinchem en Regio BredaDoor te werken in scholen hebben we regelmatig contact met IBers, leerkrachten, ambulant begeleiders en andere ondersteuners
Paramedisch kindercentrum Alles Kids in BarendrechtSamenwerking met kinderfysiotherapie; www.alleskids-barendrecht.nl
De Zellingen, Capelle aan den IJssel Interdisciplinair team
Logopedisch centrum Snijders 3223 en Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis 3047Samenwerking met paramedici en medici binnen Curamare, Rijndam, Careyn, samenwerking binnen Parkinsonnet, MS Zorg, Rotterdam Stroke Service. Het gaat om doorverwijzingen, overleg over cliënten en patiënten, het samen opgaan in de behandeling voor cliënten en patiënten. 
Koninklijke Auris groep. Postcode 010 Rotterdam. Wekelijks interdisciplinair overleg met pedagogen, fysiotherapeut, gebarentaaldocent. Op een behandelgroep voor peuters met een auditieve beperking. Bestaande uit evaluaties, behandelplan besprekingen en voorbereiden op oudergesprekken. 
Logopediepraktijk Stadspolders& Stottercentrum Drechtsteden te Dordrecht 3315Logopediepraktijk Stadspolders& Stottercentrum Drechtsteden te Dordrecht 3315 casuïstiek intervisiegroep vanuit de NVST, PMP ZHZ, Logonet, specifieke afgestemde zorg met en voor de hulpvrager, Damstegroep, zorg voor de hulpvrager
SO Kentalis De Zwanenbloem voorheen De Voorde/Plataan 2716NR Zoetermeer Samenwerkingen met LUMC, Behandelgroepen Taallokaal en Tweetaal van Kentalis, veel contacten met logopediepraktijken in Zoetermeer, Gouda, SWV Haaglanden, CI teams Rotterdam, Utrecht, Leiden, Audiologische centra Kentalis, Den Haag, Spraakambulatorium Zoetermeer en Utrecht, 
schoolbegeleidingsdienst1801 jeugd& onderwijsadvies regio Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude.Structurele samenwerking, multidisciplinair net oma. Jess Rijnland, GGDHM,  PPO Leiden, SPL, Partou, SKO  kinderopvang, SKZ kinderopvang. bplusC bibliotheken 
Logopediepraktijk 2727 HKik ben lid van de kwaliteitskring, 5x per jaar overleg; veder werk ik regelmatig samen met kentalis, om cliënten te verwijzen of door hen verwezen cliënten te behandelen
Logopediepraktijk Den Haag Zuid WestOverleg over behandelingstrajecten.
Praktijk voor Logopedie Diane Willemsen in Gouda (2806/2803)Op een locatie van de praktijk heb ik een collega van een andere eenmanspraktijk. Op beide praktijklocaties werk ik in teamverband. Op de ene locatie is dat het team van een dagbehandeling, een kinderfysiotherapiepraktijk, Curium (jeugdpsychiatrie). 
Maatschap Logopedie Beatrixziekenhuis, 4204 AAmultidisciplinair samenwerkingsverband met Beatrixziekenhuis Gorinchem in het MOTO team
Logopediepraktijk KLETS, 3034AGDe praktijk is gevestigd binnen een school, waardoor de lijntjes met leerkracht en IB kort zijn. Er is hierdoor wekelijks overleg met de leerkracht en 2x per jaar met IB om zo de zorg voor het kind op 1 lijn te houden Erasmus MC Rotterdam MDO van de afdeling KNO oncologie 
Logopedie praktijk Oudewater  postcode gebied: 3421Meerpartijen overleg met  IB er  van scholen/passend onderwijs / AB er /  een keer in de drie maanden met cb en vve
Praktijk voor Logopedie de Leyens te Zoetermeer 2726Project opgezet tussen Een basisschool en praktijk om het begrijpend lezen structureel te verbeteren