Lees verder

Het verenigingsbestuur van de NVLF stelt wel LCV’ers (Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers) aan. LCV’ers zijn logopedisten die het vak logopedie vertegenwoordigen bij zorgverzekeraars samen met een beleidsmedewerker van het NVLF-bureau. U kunt onder punt 2 een overzicht van LCV’ers zien en onder punt 3 vindt u nog een uitgebreide omschrijving van de functie van LCV’er.

Zinz Juridisch Advies

Samen met de NVLF beoordelen de ZinZ-juristen nog de overeenkomsten die zorgverzekeraars aan logopedisten aanbieden vanuit juridisch perspectief. U vindt onder punt 1 de statussen en juridische beoordelingen van alle contracten.

1) Zinz-beoordeling / Status van overeenkomsten

ONVZ
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.

Caresq
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 1-12-2020

Zilveren Kruis
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2021
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 2-11-2020
Klik hier voor de toelichting van Zilveren Kruis op het contractaanbod logopedie 2021.

Zorg en Zekerheid
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 1-11-2020

Eno
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2021
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: op 31-10-2020

Menzis
Status overeenkomst:
– Profiel Basis geldig tot 31-12-2022
– Profiel ToP geldig tot 31-12-2023
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 1-11-2020

VGZ
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: Tot 1 november 2020

CZ
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2023
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: tot 8 november 2020

DSW
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.

ASR
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2022
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.


2)
Contractering

Afweging contractering

De NVLF krijgt veel vragen van leden over het ondertekenen van de contracten met de zorgverzekeraars. Helaas laten de mededingingsregels niet toe dat de NVLF u hierover een advies geeft. U dient zelf de afweging te maken of u de contracten gaat tekenen. Afhankelijk van uw keuze kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  • Als u zich kunt vinden in de afspraken die in het door de zorgverzekeraar opgestelde contract zijn vastgelegd, dan kunt u het contract accepteren. Met het ondertekenen ervan worden deze afspraken geformaliseerd. Let erop dat u het contract tijdig ondertekent/accepteert en aan de zorgverzekeraar retourneert. Bewaar ook altijd zelf een afschrift van de overeenkomst.
  • Als u zich niet kunt vinden in de afspraken die in het door de zorgverzekeraar opgestelde standaardcontract zijn vastgelegd, heeft u twee opties:
    • U besluit het aangeboden contract niet te tekenen. Het contract is dan niet op u van toepassing. De consequenties van het niet-tekenen van het contract verschillen per zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden een gereduceerd tarief. Laat u zich hierover goed informeren, zodat u ook uw patiĂ«nten goed kunt informeren.
    • U besluit het contract nog niet te tekenen en maakt uw bezwaren aan de zorgverzekeraar kenbaar. Wellicht is de zorgverzekeraar bereid aan uw bezwaren tegemoet te komen, zodat alsnog overeenstemming kan worden bereikt over een aangepast contract. Een zorgverzekeraar is echter niet verplicht om individueel met u te onderhandelen.

Lees hier over het kartelverbod en het bagatelverbod.

Klachten over contracteren
Als u het ook na overleg met de zorgverzekeraar niet eens bent over de overeenkomst, kunt u bezwaar aantekenen. Heeft een bezwaarschrift zin? Velen denken van niet, omdat er naar hun idee niets mee wordt gedaan. Het is net als met aangifte bij de politie: het is toch goed om een signaal af te geven.

Als de zorgverzekeraar geen oplossing biedt voor het bezwaar, kunt u bij de NZa en de Geschilleninstantie Zorgcontractering melding maken van een geschil. De NZa beoordeelt niet de inhoud van het contract, maar kijkt alleen of het proces goed is verlopen. Als u bezwaar wilt maken, kan dat via info@nza.nl. De NVLF ontvangt graag een afschrift van de klacht.

Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars problemen ondervinden bij het sluiten (precontractueel) of naleven (contractueel) van hun zorgcontract en er onderling niet uit komen, kan de Geschilleninstantie Zorgverzekeringen uitkomst bieden. Zij kan een eventuele impasse in het contracteerproces doorbreken. De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

3) Taakomschrijving Logopedie Contractanten Vertegenwoordiger

Een LCV’er, een Logopedie Contractanten Vertegenwoordiger, is een logopedist die het vak logopedie vertegenwoordigt bij de zorgverzekeraars. Namens de logopedisten met een overeenkomst is de LCV’er de contactpersoon bij een zorgverzekeraar.

De LCV’er spreekt met vertegenwoordigers van de zorgverzekeraar over zaken die te maken hebben met logopedie.

Lees hier  de volledige taakomschrijving


4) Overzicht Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers

ASR Irma Wopereis
Caresq Irma Wopereis
Menzis Sylke Korn en Galina Verkouter-Schouten
VGZ Wilma Gerrits-Vonk
CZ Miranda Jansen en Jolanda Kooter
DSW Peter Helderop
Eno Jera van Essen-Lysen
Zilveren Kruis Aukje van Dam en Cathy Terleth
Zorg en Zekerheid Anne-Marie Sikking
ONVZ Irma Wopereis