Lees verder

Het programma van het Zomertoer evenement 2022 op de Hogeschool Utrecht ziet er als volgt uit:

17:00-17:30 uur
Netwerkbuffet met soep en broodjes.
‘Ontmoet en Groet’ met studenten c.q. toekomstige stagiaires/collega’s, docenten en onderzoekers. Postermarkt over innovaties en ontwikkelingen binnen de opleiding Logopedie en het Lectoraat Logopedie: participatie door communicatie, met de mogelijkheid om in gesprek te gaan met docenten en onderzoekers.

17:45-18:30 uur
De toekomst van hybride leeromgevingen voor de opleiding en het werkveld/vak’
In een hybride leeromgeving wordt leren in de school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk.
De vraag die hierbij centraal staat is: Hoe kunnen we professionals en studenten samen laten leren en werken in de praktijk? De opleiding logopedie op de Hogeschool Utrecht maakt sinds lange tijd gebruik van een hybride leeromgeving in de HUKliniek. De afgelopen jaren zijn daar echter samenwerkingen in de regio bijgekomen en willen we hier in de toekomst nog meer in investeren.

Twee vragen staan centraal:
– Hoe kunnen deze hybride leeromgevingen bijdragen aan het opleiden van goede toekomstbestendige logopedisten?
– Hoe kan het werkveld hiervan profiteren?

De opleiding vertelt kort over deze ontwikkelingen aan de hand van concrete voorbeelden. Daarna gaan docenten, studenten en werkveld met elkaar in gesprek over de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen en hoe ieders rol er uit zou kunnen zien.

18:30-21:00 uur
Plenair Programma = Live te volgen


18:30 – Opening door Suzanne Spliethoff
18:40 – Interview NVLF en LOOL
18:55 – De toekomst van logopedie
19:05 – Keynote spreker over ‘Innovatie in de zorg’
19:15 – 1e Panelgesprek: ‘De toekomst maak je zelf’ (panelleden: Ellen Gerrits, Hinda Stegeman, Margot Bochane, Yvonne Brookman)
19:40 – Lancering campagne ‘Profilering Logopedie’
19:55 – 2e Panelgesprek: ‘De toekomst begint vandaag’ (panelleden: Ellen Gerrits, Hinda Stegeman, Margot Bochane, Yvonne Brookman)
20:20 – Interview met als thema: ‘Het beroepsprofiel’ (spreker: Pieter van Megchelen, wetenschapsjournalist en tekstschrijver)
20:40 – Interactieve quiz met alle deelnemers
20:55 – Afsluiting

21:00-21:30 uur
Borrel

Meld je aan

Terug naar de Zomertoerpagina