Lees verder

Het programma van het Zomertoer evenement 2022 op de Hogeschool Utrecht ziet er als volgt uit:

17:00-17:30 uurNetwerkbuffet met soep en broodjes
‘Ontmoet en Groet’ met studenten c.q. toekomstige stagiaires/collega’s, docenten en onderzoekers. Postermarkt over innovaties en ontwikkelingen binnen de opleiding Logopedie en het Lectoraat Logopedie: participatie door communicatie, met de mogelijkheid om in gesprek te gaan met docenten en onderzoekers.
17:45-18:30 uurPresentatie m.b.t. ontwikkelingen in de opleiding en/of praktijkprojecten

Input Hogeschool:
De toekomst van hybride leeromgevingen voor de opleiding en het werkveld/vak. In een hybride leeromgeving wordt leren in de school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk.
De vraag die hierbij centraal staat is: Hoe kunnen we professionals en studenten samen laten leren en werken in de praktijk? De opleiding logopedie op de Hogeschool Utrecht maakt sinds lange tijd gebruik van een hybride leeromgeving in de HUKliniek. De afgelopen jaren zijn daar echter samenwerkingen in de regio bijgekomen en willen we hier in de toekomst nog meer in investeren.
Twee vragen staan centraal:
– Hoe kunnen deze hybride leeromgevingen bijdragen aan het opleiden van goede toekomstbestendige logopedisten?
– Hoe kan het werkveld hiervan profiteren?
De opleiding vertelt kort over deze ontwikkelingen aan de hand van concrete voorbeelden. Daarna gaan docenten, studenten en werkveld met elkaar in gesprek over de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen en hoe ieders rol er uit zou kunnen zien.
18:30-21:00 uurPlenair Programma op groot scherm.
Keynote spreker
Stand van zaken NVLF en LOOL
Lancering campagne ‘Profilering Logopedie’
Interactieve sessies met deelnemers en discussiepanel
Interview over de (toekomstige) rol van de logopedist
Quiz met alle deelnemers
21:00-21:30 uurBorrel

Meld je aan

Terug naar de Zomertoerpagina