Lees verder

Zeeuws-Vlaams Oncologienetwerk

Werkt samen met: fysiotherapeut, logopedisten, thuiszorg, psycholoog, diëtist, ergotherapeut

´Tijdens ons werk met patiënten met kanker merkten we dat de hulpvraag op meerdere vlakken kan liggen. Daaruit is het idee ontstaan om een multi disciplinair netwerk op te richten. In dit netwerk zijn alle partijen vertegenwoordigd die kunnen bijdragen aan een optimaal herstel van een patiënt met kanker in de eerste lijn. Ons doel is maatwerk leveren binnen de oncologische revalidatie om de patiënt met kanker zo optimaal mogelijk te laten functioneren. We zijn een laagdrempelig netwerk, waar de leden elkaar aanvullen en ondersteunen. We willen kwalitatief goede zorg verlenen zo dicht mogelijk bij huis. Op deze manier kunnen complicaties worden voorkomen en kan langdurige zorg vermeden worden.´

NaamBeschrijving
logopediepraktijk JMSijbinga- Risseeuw, 4532 terneuzen, zeeuws vlaanderen preverbale logopedisten regio geofisch verdeeld maar ook inspringen voor elkaar, werkwijze ongeveer hetzelfde en overleg ongeveer 1x per maand afhankelijk van aanbod
Sprekend Logopedie Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis Met de gemeente Sluis zijn we in gesprek om meertalige ouders te begeleiden
Zorgstroom te Middelburg. 4337 EP Wij hebben 1x per 3 weken multidisciplinair overleg en wanneer we gezamelijk cliënten zien van verschillende locaties vind hier wekelijks multidisciplinair overleg plaats.