Lees verder

Eigen bedrijf starten vanuit werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om met (gedeeltelijk) behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten. Kijk daarvoor op www.uwv.nl.

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De belangrijkste voorwaarde om voor het Bbz in aanmerking te komen is dat uw bedrijf of zelfstandige beroep of te starten bedrijf of beroep ‘levensvatbaar’ is, zodat u na enige tijd zonder hulp van het Bbz verder kunt. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening. De volgende groepen kunnen een beroep doen op het Bbz:

  1. startende zelfstandigen
  2. Gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiële problemen
  3. oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf
  4. zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen