Lees verder

Toezicht op zorgmarkt

De Wmg omvat ook een regeling over het toezicht op de zorgmarkten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de taak toezicht te houden op de markten voor zorg. De taken en bevoegdheden van de NZa staan in de Wmg. Zo kan de NZa beleidsregels uitvaardigen, zoals het vaststellen van de tarieven voor logopedie.

Concurreren

De Wmg maakt het voor logopedisten mogelijk te ‘concurreren’ met elkaar. De logopedist mag zich onderscheiden van andere logopedisten. Maar er is wel sprake van gereguleerde marktwerking. Dit betekent dat de logopedist gebonden is aan beperkingen die door de wetgever aan marktwerking in de zorg zijn gesteld. Zo stelt de NZa in haar beleidsregels de prestatiebeschrijvingen voor de logopedie vast. Prestaties zijn de activiteiten en verrichtingen die een zorgaanbieder in rekening kan brengen. Bij vrije prijzen stelt de NZa geen tarieven, maar prestaties vast. Deze prestaties staan in een prestatiebeschikking.

Vrije tarieven

Logopedie kent vanaf 1 januari 2017 een systeem van vrije tarieven. Op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft het ministerie van VWS aan de NZa de opdracht gegeven (aanwijzing) om vrije tarieven in te voeren bij logopedie. Het ministerie heeft dit besluit genomen op grond van door de NZa uitgevoerde marktanalyse. Deze marktanalyse laat zien dat tariefregulering om eventuele verkoopmacht van een logopedist tegen te gaan niet noodzakelijk is. Er is sprake van een groot aantal aanbieders, de contracteergraad is hoog en de afgelopen jaren wordt onder het maximumtarief gecontracteerd door zorgverzekeraars.