Lees verder

De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Zorgaanbieders

De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz.

Kwaliteit

In de Wkkgz is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders ook om ervoor te zorgen dat incidenten veilig gemeld kunnen worden, zodat de instelling/praktijk ervan kan leren. Ook moeten alle alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Wkkgz op hoofdlijnen

 • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de ervaring van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak een logopedist een bepaalde klacht patiënt behandeld).
 • Medische missers en fouten (incidenten) moeten verplicht aan de patiënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
 • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen of met wie zij in een georganiseerd verband gaan samenwerken.
 • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij IGJ.
 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
 • Zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

  Klachtenregeling en geschilleninstantie

  De zorgverlener moet beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Ook moet u zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Dit NVLF heeft dit voor leden met een eigen praktijk of logopedisten die in dienst zijn van een praktijk collectief geregeld. U moet wel zelf uw cliënten wijzen op het bestaan van de klachtenregeling.

De Wkkgz-regeling voor niet-leden

Werkt u in een praktijk waarvan alleen de eigenaar NVLF-lid is en u niet? Dan valt u als werknemer niet onder het NVLF-lidmaatschap en kunt u ook geen gebruik maken van de gratis collectieve regeling. Om toch aan de eisen van de Wkkgz te voldoen, kunt u zich tegen betaling van € 175 euro (excl. btw) per jaar aansluiten bij de collectieve regeling van de NVLF. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf lid te worden van de NVLF. Dit kost u € 396 per jaar, maar heeft u – door aansluiting bij de collectieve klachtenregeling – voor een groot deel meteen alweer terugverdiend.

Bent u klaar voor de Wkkgz? Doe de scan

Meer informatie over de Wkkgz door de Rijksoverheid

Aanmeldformulier Wkkgz regeling voor niet-leden