Lees verder

De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Zorgaanbieders

De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz.

Kwaliteit

In de Wkkgz is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders ook om ervoor te zorgen dat incidenten veilig gemeld kunnen worden, zodat de instelling/praktijk ervan kan leren. Ook moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Wkkgz op hoofdlijnen

 • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de ervaring van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak een logopedist een bepaalde klacht bij een patiënt heeft behandeld).
 • Medische missers en fouten (incidenten) moeten verplicht aan de patiënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
 • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen of met wie zij in een georganiseerd verband gaan samenwerken.
 • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij IGJ.
 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
 • Zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

  Klachtenregeling en geschilleninstantie

  De zorgverlener moet beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Ook moet de zorgverlener zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. De NVLF heeft dit voor leden met een eigen praktijk of logopedisten die in dienst zijn van een praktijk collectief geregeld. Logopedisten moet wel zelf hun cliënten wijzen op het bestaan van de klachtenregeling.

De Wkkgz-regeling voor niet-leden

Werk je in een praktijk waarvan alleen de eigenaar NVLF-lid is en jij niet? Dan val je als werknemer niet onder het NVLF-lidmaatschap en kun je ook geen gebruikmaken van de gratis collectieve regeling. Om toch aan de eisen van de Wkkgz te voldoen, kun je je tegen betaling van de helft van de kosten van het lidmaatschap aansluiten bij de collectieve regeling van de NVLF. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om zelf lid te worden van de NVLF. 

Bent u klaar voor de Wkkgz? Doe de scan

Meer informatie over de Wkkgz door de Rijksoverheid

Aanmeldformulier Wkkgz regeling voor niet-leden