Lees verder

De kring bestaat uit maximaal 16 leden, die werkzaam zijn in diverse werkvelden (zoals vrije vestiging, ziekenhuis, dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking).
De VBVC vergadert in Assen. Er zijn 6 bijeenkomsten per jaar, waarbij datum, tijdstip en inhoud van de vergaderingen per jaar worden vastgesteld. Er worden kennis en ervaringen uitgewisseld en casuïstiek besproken. Ook wordt literatuur bestudeerd en nieuwe testen en nieuw behandelmateriaal besproken. Observatie-instrumenten ter beoordeling van de voeding, zoals EFS en KOE, worden samen geoefend. Soms wordt een gastspreker uitgenodigd, die inhoudelijk verdieping kan geven, bv. over voedingsproblemen bij autisme.

In 2014 is de ‘Handreiking voor de logopedische behandeling van jonge kinderen met het Downsyndroom’ door de werkgroep VBVC geschreven (een herziene versie van de richtlijnen voor de logopedische begeleiding van jonge kinderen met het syndroom van Down van 0-4 jaar, die in 2002 opgesteld is). Deze is op de website van de NVLF in te zien.

Van de werkgroepleden wordt een actieve inbreng verwacht. Ze bereiden de bijeenkomsten goed voor. Bovendien houden zij hun kennis en de ontwikkelingen binnen de preverbale logopedie ook op andere wijze bij.

Berber Feikens, voorzitter VBVC
vbvclogopedie@outlook.com
Werkgroep VBVC vbvclogopedie@outlook.com Assen, december 2019