Lees verder

Sinds maart 2009 bestaat de landelijke werkgroep Logopedie & Dementie. De werkgroep is opgericht om de logopedisten die zowel in de eerste-, tweede- en derde-lijns zorg werken met mensen met dementie met elkaar te verbinden.

Logopedie bij dementie is een jonge ontwikkeling in ons vakgebied dat (zeker gezien de vergrijzing) een steeds grotere rol zal gaan spelen in de zorg voor mensen met een dementie

De LWLD heeft ongeveer 20 actieve leden en komt vier keer per jaar bij elkaar op een locatie in Utrecht. De deelnemers komen uit heel Nederland. We werken in subgroepen aan verschillende onderwerpen die gericht zijn op productontwikkeling of kennisoverdracht en bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in het werkgebied.

De belangrijkste doelstellingen van de werkgroep zijn onder te verdelen in de volgende 4 domeinen

1)Kwaliteit van de zorg voor mensen met dementie vergroten.

Oa door het ontwikkelen van producten die de logopedische behandeling  aan mensen met dementie, kan ondersteunen of verbeteren

2)Het  aanbieden van informatie over de hulp die logopedie kan bieden bij zowel beginnende  als gevorderde dementie. Het aanbieden van deze informatie en kennis geldt zowel voor professionals als voor cliënten.

3)Toegankelijkheid tot zorg voor de client vergroten (juiste zorg op de juiste plaats)

Denk hierbij aan:

– Producten van de werkgroep te plaatsen op de NVLF website van waar de producten gratis ter beschikking gesteld worden

– Openstaan voor het geven van presentaties aan collega’s of op congressen indien die vraag zich voordoet.

– Een verbindende rol te spelen tussen disciplines. Bv coaching programma schrijven voor zorgpersoneel  (hoe voor je een groepsgesprek/tafelgesprek).

4) Beschikbaarheid van de juiste zorg garanderen door het landelijk aanbieden van  informatie over logopedische begeleiding bij dementie.

– Zichtbaarheid van de landelijke werkgroep vergroten oa door gebruik te maken van social-media en de NVLF website

– Landelijke vraagbaak voor collega’s uit het hele land en de Antillen (niet leden van de werkgroep)  via een opengesteld mailadres

– Toelaten van stagiaires bij de werkgroep om op deze wijze kennis over te dragen.

Nieuwe leden zijn altijd welkom.  Voor aanmelding of meer informatie graag mailen aan het bestuur via lwlogopediedementie@gmail.com

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Zoals genoemd kunt u zich aanmelden bij

LinkedIn groep: dementie en logopedie landelijke werkgroep

Facebook: landelijke werkgroep logopedie en dementie

Producten die voortkomen uit de werkgroep, vindt u op deze pagina terug.

Werkgroep L en D

Boekje groepsgesprek mensen met dementie
Meedoen aan een normaal gesprek is voor mensen met dementie
vaak moeilijk. Soms lukt het helemaal niet. Behalve dementie
kunnen er meer problemen zijn. Zoals minder goed kunnen zien.
Of minder goed kunnen verstaan wat er gezegd wordt. In dit boekje
leggen we uit waarom praten met mensen met dementie toch
belangrijk is. Dat een gesprek voeren zinvol kan zijn. Ook als het
praten niet zo goed meer gaat. Lees meer in dit boekje.