Lees verder

Doelgroep

De Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie bestaat uit preverbaal logopedisten, die werkzaam zijn met kinderen met eet-, drink- en slikproblemen, met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 2 jaar.
De Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie streeft ernaar dat de leden op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van eet- en drinkproblematiek en slikstoornissen bij jonge kinderen.

Organisatie

De landelijke vereniging is verdeeld in regionale werkgroepen, die via een regiocoördinator contact hebben met het landelijk bestuur. De regionale werkgroepen komen minimaal zes uur (ofwel drie bijeenkomsten) per jaar bijeen. In de regionale bijeenkomsten vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats tussen de leden, en zijn er mogelijkheden voor presentaties door derden of de ontwikkeling van een product. Ieder lid van de landelijke vereniging is actief in een regionale werkgroep.

Eén keer per jaar is er een landelijke studiedag. Op deze dag is er gelegenheid voor de leden om elkaar te ontmoeten. Er zijn presentaties over onderwerpen die inhoudelijk gerelateerd zijn aan de preverbale logopedie. Ook wordt de jaarvergadering gehouden. De landelijke dag staat open voor niet-leden. De deelnemers ontvangen een certificaat met studiebelastingsuren.
De regio’s verzorgen bij toerbeurt het inhoudelijk programma van de landelijke dag.

Bestuur

Het landelijk bestuur van de vereniging wordt ingevuld door één van de regio’s. Het bestuur bestaat uit vijf personen en rouleert elke vier jaar.

Men is lid op persoonlijke titel. Voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd. Voor deelname aan de landelijke dag wordt een extra bijdrage gevraagd.

Voor meer informatie en aanmelding: aanmeldformulier@nvpl.nl en www.nvpl.nl.