Lees verder

Met de Hanen® Programma’s bieden logopedisten persoonlijke begeleiding op maat om ouders van kinderen te helpen bij het leren communiceren en praten. Er zijn programma’s voor ouders en professionals.

De Hanen® Ouderprogramma’s zijn effectief bewezen oudercursussen voor ouders van jonge kinderen met een vertraagde taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of anderszins communicatieve beperking. Door praktische handvatten en meer inzicht leren ouders hoe ze hun kind in allerlei dagelijkse momenten spelenderwijs kunnen helpen communiceren.

De programma’s zijn een combinatie van 6-8 ouderbijeenkomsten en 4 individuele huisbezoeken, waarvan 1 kennismakingsbezoek. Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames. Er is alle ruimte voor vragen die ouders hebben over de communicatie en taalontwikkeling van hun kind en voor uitwisseling met andere ouders.

De Hanen® Ouderprogramma’s worden vergoed door de zorgverzekeraars. Voor deelname is een verwijsbrief nodig van een jeugdarts, huisarts, kinderarts of audiologisch centrum met ‘Hanen Ouderprogramma’ erop genoemd.

Een- of meertalige gezinnen kunnen deelnemen. Tijdens de huisbezoeken wordt aandacht gereserveerd voor vragen en uitdagingen rondom meertalig opvoeden. Voor het goed kunnen volgen van een Hanen Ouderprogramma is voldoende taalbeheersing van het Nederlands (voor de Nederlandstalige programma’s) of het Engels (voor de Engelstalige programma’s) van belang.

Referenties van ouders

Praten doe je met z’n tweeën/It takes two to talk

Hoe waardevol is het om niet ons kind naar logopedie te ‘sturen’, maar zelf de tools in handen te krijgen om taal te stimuleren bij ons kind? Ik zou iedere ouder die twijfelt over de taalontwikkeling van zijn kind het Hanenprogramma adviseren. Nuanceverschillen in de communicatie met onze zoon met groots effect. Een deskundige die met ons meekijkt en ons door positieve benadering stimuleert uit te bouwen wat goed gaat, zoals we dat ook bij onze kinderen willen doen. Er wordt inmiddels volop gebabbeld door onze kleine grote vriend! Bedankt voor de inzichten die jullie ons door middel van het Hanenprogramma hebben gegeven.

Toen onze zoon bij 2.5 jaar nog niet echt kon praten had hij daar erg veel frustratie van. Doorverwijzing naar logopedie duurde even in verband met wachtlijsten en op zo’n jonge leeftijd is dat te lang. Gelukkig konden we wel al starten met de Hanen cursus. Dit gaf onze zoon zijn eerste hulp in de thuis-bezoeken en wij als ouders leerden logopedie in te bouwen in onze dagelijkse routines met ons kind. Hanen kon in zijn geval logopedie niet vervangen, maar gaf wel handen en voeten aan logopedie tijdens de wachtlijst-periode. We passen nog dagelijks technieken toe om onze zoon meer taal te leren.

”De cursus zelf was een openbaring voor ons: door hele simpele dingen anders te doen in de communicatie met onze zoon, kwamen we opeens heel veel stapjes verder. We  dachten van tevoren dat we allemaal moeilijke oefeningen met hem moesten gaan doen, maar het waren hele vanzelfsprekende manieren om anders met ons kind te praten en te luisteren. Zo hebben wij op een fijne en natuurlijke manier geleerd wat we juist niet en juist wel moeten doen in de communicatie met ons kind.”

Meer dan woorden/More than words

Our son was approaching 3 years old, and only said a very few words, when we started the Hanen course. He was unable to communicate and expressed his frustration in angry tantrums that also involved hitting, kicking and throwing himself around. We were on long waiting lists for a few speech therapists, and one of those speech therapists had kindly recommended checking out the Hanen program in the meantime.

Participating in the course is one of the best things we have ever done. We saw a positive difference in our son’s communication after only two days, simply by implementing the first and most basic elements that the Hanen therapist shared. She is a wonderful coach, giving clear advice with examples, which she repeats as needed with great patience, together with enormous empathy and understanding. She never gives the impression that she is too busy to listen, and is skilled at making you feel heard, taken seriously, and important to her. She has a lot of complementary knowledge which she can bring into conversations, alongside reinforcing the core Hanen principles.

Now, at the end of the course, our son is able to put four words together. He can communicate quite well, and we can (usually) understand what he is trying to say. He still gets angry, but it is much less often and for shorter periods, and we have all, including him and his sister, learnt how we can more effectively deal with that. He is happier and more confident, and that has positively impacted our whole family. It is wonderful to see him laughing more often, and generally enjoying life much more. We still have work to do, but we feel that this Hanen course has set us perfectly on the right course, and has given us a lot of confidence that we are doing the right things to help our son. Thank you! My son, at around 2 years and 9 months, was referred to the More Than Words Hanen Programme to help him with his communication and interaction. We feel so grateful and we have seen a massive improvement in our son’s communication and our own self-awareness when communicating with him. The approach of the therapist is warm, professional, and extremely thorough. She made us feel understood and we felt like we were part of a team where progress with communication was sure to happen. I recommend this program to all parents who have children with social interaction/communication difficulties because the strategies actually work.