Lees verder

We adviseren u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en een Wegamverzekering af te sluiten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voor de werkzaamheden van de logopedist in loondienst is de werkgever uiteindelijk verantwoordelijk en aanspreekpunt. Het is daarom raadzaam om de werknemer te verzekeren voor de aansprakelijkheid door patienten. Vaak moet u de aansprakelijksheidsverzekering die u als praktijkhouder heeft afgesloten uitbreiden met een dekking voor de werknemer.

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven
Hetzelfde geldt voor de rechtsbijstandverzekering voor bedrijven (let op: de rechtsbijstandverzekering voor particulieren dekt de praktijkvoering niet). Om werkgevers en werknemerszaken te verzekeren, moet een rechtsbijstandverzekering uitgebreid worden met de dekking voor werkgevers- en werknemersaangelegenheden.

Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAM)
De werkgever is verantwoordelijk voor een ‘goed werkgeverschap’. Goed werkgeverschap is gebaseerd op artikel 7:611 BW. Op grond van dit artikel heeft de werkgever een zorgplicht om als een goed werkgever te handelen. De rechtspraak van de afgelopen jaren laat steeds duidelijker zien dat een werkgever op grond van de notie van goed werkgeverschap een uitgebreidere zorgplicht voor zijn werknemers krijgt.

Woon-werkverkeer
Werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico’s van dien, denk bijvoorbeeld aan het woon-werkverkeer, maar ook aan het behandelen van een patiënt aan huis. Iedere werkgever heeft daarin een zorgplicht en behoort te zorgen voor een behoorlijke verzekering om de risico’s af te dekken. De werkgever kan worden aangesproken voor schade van de werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters de aansprakelijkheid van de werkgever echter steeds ruimer uitleggen. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. De aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Om deze (­financiële) risico’s te dekken kan de werkgever een WEGAM-verzekering afsluiten. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade.