Lees verder

Ondernemen is risico nemen. Het is wel verstandig om vooraf die risico’s in kaart te brengen en te bekijken welke risico’s u moet verzekeren en welke risico’s u zelf kunt of wilt dragen. Zorg in ieder geval voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en voor een verzekering van de risico’s die verbonden zijn aan je bedrijfspand (opstalverzekering). Informeer altijd bij diverse verzekeringsmaatschappijen, de premies kunnen sterk variëren. Bedenk ook of in uw specifieke situatie behoefte is aan een inboedel/brandverzekering of glasverzekering. Er zijn ook bedrijvenverzekeringen waarin verschillende risico’s gedekt zijn.

De Zorgverzekeringswet geldt ook voor zelfstandigen. Wettelijk bent u verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten bij een zorgverzekering.

Inkomen tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid

Als vrijgevestigde logopedist bent u niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet, de arbeidsongeschiktheidsverkeringen (WIA/WGA). Als ondernemer kun je zelf bepalen hoe je zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Je kunt zelf geld reserveren, een verzekering afsluiten of deelnemen aan een broodfonds.

Als zelfstandige kunt u het risico tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren. Deze verzekering garandeert een uitkering wanneer men door ziekte of ongeval niet in staat is te werken. De NVLF heeft in samenwerking met Frisia Verzekeringen een collectiviteitcontract betreffende de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de leden afgesloten.

Regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ)

Vrouwelijke zelfstandigen hebben een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De uitkering in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ- regeling) bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon. Zelfstandigen die in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werken, krijgen een uitkering op dit niveau. Voor zelfstandigen die minder dan1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd. Het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen is geregeld in de Wet arbeid en zorg. De regeling wordt uitgevoerd door de UWV-werkbedrijf en betaald uit de algemene middelen.

Pensioen

Als zelfstandige bouwt u geen pensioen op. U kunt zelf een pensioenvoorziening treffen. Dit kan door een lijfrente af te sluiten, door geld apart te zetten (bijvoorbeeld via het zogenaamde banksparen). Bij een assurantieadviseur kunt u hierover informatie inwinnen.

Beroepsaansprakelijkheid

Het is van het grootste belang dat iedere logopedist een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. Deze dekt zowel schade die men aan derden toebrengt bij uitoefeningen van het beroep, als ook de schade die optreedt tijdens de aanwezigheid van derden in de praktijkruimte.

Bij het opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk dat de verzekering na opheffing toch nog een ‘doorloopperiode’ heeft. Dit i.v.m. mogelijke schadeclaims die in een later stadium kunnen ontstaan bijvoorbeeld door een patiënt die claimt dat hij/zij in de praktijkperiode niet goed is behandeld.

Rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven Het is aan te bevelen om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor bedrijven. U kunt deze bijvoorbeeld afsluiten via de VVAA en Bonnier&Veraa. Heeft u geen verzekering dan kunt u als lid van de NVLF tegen een gereduceerd tarief terecht bij advocatenkantoor Dudink en Starink.

Ziektekosten

De Zorgverzekeringswet geldt ook voor zelfstandigen. Wettelijk bent u verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten bij een zorgverzekering.

Leden ondersteuning

De NVLF heeft met verschillende partijen collectieve contracten voor financiële en zakelijke diensten. Hierdoor profiteer je korting op bijvoorbeeld verzekeringen, praktijkadvisering en juridische dienstverlening. Het aanbod met ledenkortingen wordt voortdurend vernieuwd.