Lees verder

 Het bedrag dat de zorgverzekeraar vervolgens aan de patiënt vergoedt hangt van twee aspecten af:

1. Vastgestelde vergoeding per zorgverzekeraar;
2. De soort polis van de patiënt

Vastgestelde vergoeding

Verzekerden met een restitutiepolis krijgen 100% vergoed of 100% van het markconforme tarief. Bij de hoogte van de vergoeding voor de restitutiepolis wordt vaak verwezen naar Wmg-tarieven. Voor logopedie zijn er geen Wmg-tarieven vastgesteld omdat voor logopedie vrije prijzen gelden. Daarom gelden voor logopedie marktconforme bedragen. De zorgverzekeraar bepaalt de hoogte het marktconforme tarief. Veelal komt dit neer op het tarief dat de zorgverzekeraar vergoed bij gecontracteerde zorg. Patiënten met een naturapolis krijgen een gereduceerd tarief vergoed.

Overzicht vergoedingen

Bekijk hier het overzicht van vergoedingen voor ongecontracteerde zorg per zorgverzekeraar (2022).