Lees verder

Door de mededingingswetgeving mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag, wat betekent dat alle logopedisten dit geadviseerde tarief overnemen, en dat mag bij wet niet. Om deze reden mag de NVLF geen richtlijnen geven voor het bepalen van het tarief.

Vanaf 1 januari 2017 zijn er vrije prijzen in de logopedie. Vanaf dan geldt de beleidsregel logopedie ‘Prestatiebeschrijvingen voor logopedie’ waarin deze beleidswijziging is verwerkt.

De zorgverzekeraars en zorgaanbieders leggen in hun overeenkomsten vast hoe hoog de tarieven van de behandelingen zijn en welke kwaliteitseisen er gelden.