Lees verder

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie over de ACM en de NZa.

De NZa en ACM hebben beiden taken op het gebied van mededinging en de bescherming van consumentenbelangen in de gezondheidszorg. De NZa is sectorspecifieke marktmeester voor de zorg en ACM is belast met het algemene toezicht op markten waaronder ook de zorgmarkten.

Zo mag de NVLF Door de mededingingswetgeving geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag, wat betekent dat alle logopedisten dit geadviseerde tarief overnemen, en dat mag bij wet niet. Om deze reden mag de NVLF geen richtlijnen geven voor het bepalen van het tarief.