Lees verder

Een logopedist is van grote waarde voor veel verschillende doelgroepen. De wachtlijsten voor logopedisten in Nederland zijn groot, de groep gediplomeerde logopedisten klein. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) ziet daarom carrièrekansen voor herintredende logopedisten of mensen die een carrière-switch willen maken.

Het vak is uitdagend, dankbaar en als logopedist maak je het verschil voor al die mensen voor wie communiceren een drempel vormt. Mensen worden uit hun isolement gehaald, krijgen weer zelfvertrouwen en krijgen daarmee ook hun leven terug. Met een opleiding, bij- en nascholing en/of werkervaringsplekken kunnen zij-instromers of herintreders het vak logopedie (weer) omarmen zodat de groeiende groep cliënten geholpen kan worden.

Spreek je uit voor logopedie!

Als zij-instromer of herintreder

AAN DE SLAG ALS LOGOPEDIST ALS ZIJ-INSTROMER

Heb je een diploma in een andere sector en wil je graag als logopedist werken? Waar moet je aan voldoen, welke mogelijkheden zijn er voor opleidingen en hoe ziet zo een opleiding eruit? Hieronder zetten we het voor je op een rij.

Deeltijdopleidingen Logopedie
Er zijn verschillende deeltijdopleidingen waar je hier voor terecht kunt:

Fontys Hogescholen in Eindhoven
Hanzehogeschool in Groningen
Pro Education in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en online
Hogeschool Windesheim in Almere

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding moet je minimaal in het bezit zijn van een havo-, vwo-diploma of mbo-diploma (4 niveau). Soms gelden er ook aanvullende eisen, zoals een werkplek en/of werkervaring. Aan het begin van de opleiding worden jouw eigen stemmogelijkheden getoetst. Als je je mbo niveau 4-, havo-, of vwo-diploma niet hebt afgemaakt, kan je toch een hbo-studie gaan doen door middel van de 21+ toets. Door middel van deze toets wordt een inschatting gemaakt van je startniveau c.q. eerder verworven kennis en vaardigheden.

Past de opleiding Logopedie bij jou?
De opleiding Logopedie past bij jou als je goed kunt luisteren en begrijpt hoe belangrijk het is om te kunnen zeggen wat je voelt en denkt. Wil je een bijdrage leveren aan de communicatieve mogelijkheden van iedereen in de maatschappij? Dan is de hbo-opleiding logopedie iets voor jou! Als logopedist help je kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen die problemen hebben met hun spraak, taal, gehoor, stem of bij het slikken. Tijdens de opleiding staan samenwerken, innovatie en zelfregie binnen het vak Logopedie en de zorg centraal.

Na de opleiding
Als logopedist kan je op verschillende plekken werken. Een logopedist kan werken in een eigen praktijk of kan in loondienst gaan bij een instelling, bijvoorbeeld een revalidatiecentrum, een school voor speciaal onderwijs, ziekenhuis of een verpleeghuis.

AAN DE SLAG ALS LOGOPEDIST ALS HERINTREDER

Heb je als logopedist gewerkt, ben je er een tijdje uit geweest en wil je nu weer aan de slag? Dan wil je graag weten hoe je dat het beste kan aanpakken. Het start met een herregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Her registreren Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de kwaliteitsregistratie uit voor logopedisten en andere paramedici. Cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen. Met een registratie in het kwaliteitsregister maak je dus zichtbaar dat je op bijblijft in je vak!

Kwaliteitscriteria
De criteria voor (her)registratie van paramedici worden iedere vijf jaar herzien. Dit gebeurt in samenspraak met de aangesloten beroepsverenigingen. Daarnaast kan iedere beroepsvereniging beroepsgroep specifieke criteria opnemen. Denk aan punten voor kwaliteitskringbegeleiders, deelname kwaliteitskring of lidmaatschap van de NVLF.

Herintrederregeling
Wanneer je opnieuw deze Kwaliteitsregistratie wil, kun je gebruik maken van de herintrederregeling van KP. Deze regeling is speciaal voor mensen die niet voldoen aan de werkervaringseis en misschien ook niet genoeg aan deskundigheidsbevordering hebt gedaan. Bijvoorbeeld doordat je de afgelopen jaren zorgverlof hebt gehad, langdurig ziek bent geweest, of doordat je langer dan vijf jaar uit het vak bent. Daardoor heb je minder dan de 1600 cliëntgerichte uren gewerkt in minimaal 36 maanden die nodig zijn voor een Kwaliteitsregistratie.

Je kunt met deze regeling een inhaalslag maken om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. De regeling is er voor drie groepen herintreders. De juiste regeling geef je aan bij je aanvraag via je digitaal portfolio.

  • Herintrederregeling groep 1 ‘Ik heb een Kwaliteitsregistratie en te weinig uren’:

Ik heb in mijn huidige herregistratieperiode minder dan 1600 uur werkervaring behaald in 36 maanden, maar wel voldoende punten behaald uit deskundigheid bevorderende activiteiten.

  • Herintrederregeling groep 2 ‘Ik heb een Kwaliteitsregistratie en te weinig uren en deskundigheidsbevordering’:

Ik heb in mijn huidige herregistratieperiode minder dan 1600 uur werkervaring behaald in 36 maanden en ook te weinig punten behaald uit deskundigheid bevorderende activiteiten.

  • Herintrederregeling groep 3 ‘Ik heb geen Kwaliteitsregistratie’:

Ik ben vijf of meer jaar uit het vak en heb hierdoor geen cliëntgerichte werkervaring opgedaan en ook te weinig punten behaald uit deskundigheid bevorderende activiteiten.


Hoe werkt de herintrederregeling?
Aan de hand van het beroepsprofiel maak je een zelfevaluatie en kijk je naar wat je nodig hebt om weer up to date te zijn in je vak. In een plan van aanpak, beschrijf je:

  • Hoe je werkervaring gaat opdoen en wie je kwaliteitsgeregistreerde supervisor is;
  • Welke deskundigheidbevordering je gaat doen. 

Dit vul je in op het Aanvraagformulier herintrederregeling.pdf

Dit formulier voeg je toe aan je aanvraag in het digitaal portfolio

Tijdens het uitvoeren van dit plan van aanpak, ontvang je een tijdelijke Kwaliteitsregistratie. Daarmee kun je direct weer aan de slag als paramedicus. Wanneer je het plan succesvol hebt uitgevoerd, wordt de tijdelijke Kwaliteitsregistratie omgezet in een definitieve Kwaliteitsregistratie.

Checklist voordat je de herintrederregeling aanvraagt
Als je gebruik wilt maken van een herintrederregeling, zorg er dan voor dat je:

  • Jouw digitaal portfolio hebt bijgewerkt, dus dat alle activiteiten die binnen de huidige periode vallen erin staan.
  • Niet-geaccrediteerde activiteiten hebt voorzien van de benodigde documenten.
  • Het formulier voor de werkervaring hebt ingevuld en de documenten waarmee je dat kunt laten zien, digitaal hebt klaarstaan voor je aanvraag (alleen voor herintreder groep 1 en 2).
  • Het aanvraagformulier herintrederregeling helemaal hebt ingevuld (zelfevaluatie, plan van aanpak en supervisietraject) en het digitaal hebt klaarstaan voor je aanvraag.


Meer weten over de herintrederregeling?

Wil je meer weten over de herintrederregeling bekijk dan de veelgestelde vragen op de site van KP, via de tab ‘Herintrederregeling’.

Bekijk op onderstaande
infographic de voordelen van Kwaliteitsregistratie.