Lees verder

De NVLF organiseert ieder jaar een NVLF-congres, een bijscholingsdag voor kwaliteitskringbegeleiders, opleiding voor nieuwe kwaliteitskringbegeleiders en verschillende webinars over recente ontwikkelingen zoals het kostenonderzoek, COVID-19, nieuwe richtlijnen en nieuwe kwaliteitscriteria. Scholingen worden in samenwerking met de paramedische beroepsvereningen van de PPN (Paramedisch Platform Nederland) georganiseerd. Hieronder zijn er enkelen uitgelicht: 

KKB kennisdag
Uitwisselen van kennis en ervaringen door KKB’ers zodat zij de kwaliteitskring optimaal kunnen laten functioneren. Lees hier meer. 

PPN Academie
Scholingen die de beroepsverenigingen van PPN samen organiseren. 
Lees hier meer. 

Zomertoer 
Samen met de hogescholen toert de NVLF langs de twaalf provincies. Alle logopedisten die meer willen leren over de toekomst van ons vakgebied, willen netwerken in eigen regio, in gesprek willen komen met de NVLF (bestuur en bureau) of leren met meer plezier te werk gaan, zijn van harte welkom! Lees meer over de Zomertoer van 2020.